Prasoznawstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prasoznawstwo - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to dr Wojciech Adamczyk. Notatka liczy 4 strony.

Dr Wojciech Adamczyk
Program wykładu i ćwiczeń z przedmiotu
„Wstęp do prasoznawstwa"
wraz z zestawieniem literatury obowiązkowej
WYKŁAD
I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne
określenie przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu;
charakterystyka zadań i celów tej dyscypliny nauki;
kwestie definicyjne.
II. Ewolucja prasoznawstwa
geneza nauki o prasie;
zakres prowadzonych badań nad prasa w rozwoju historycznym;
miejsce prasoznawstwa wśród innych dyscyplin naukowych;
szkolnictwo zawodowe dziennikarskie.
III. Polska „szkoła prasoznawcza"
pionierzy polskiego prasoznawstwa;
rozwój badań prasoznawczych w Polsce;
ośrodki badawcze, dydaktyka, działalność wydawnicza;
polska koncepcja prasoznawstwa.
IV. Kierunki i działy badań w prasoznawstwie
podstawowe nurty badawcze;
działy badań prasoznawczych:
a. historia środków masowego przekazu;
b. teoria prasy;
3. główne kierunki badań:
a. „basie research;
b. ,,applied research.
V. Procedury badań prasoznawczych
pojęcie metody naukowej;
metody i techniki badawcze stosowane w prasoznawstwie - omówienie;
metoda ilościowej analizy zawartości prasy:
a. geneza;
b. metoda mierzenia tzw. stopnia uwidocznienia materiału prasowego J. Kaysera;
c. zastosowanie.
ĆWICZENIA
I. Funkcje prasy
Typologie i ich kryteria
Charakterystyka poszczególnych funkcji
Rola mediów-funkcje mediów-zadania mediów
Warunki niezbędne do realizacji określonych funkcji przez prasę
II. Informacja w społeczeństwie
Pojęcie i rodzaje informacji
Źródła informacji
Selekcja informacji (framing, agenda setting)
Sygnał, wiadomość, informacja - w ujęciu teorii informacji
Pojęcie i rodzaje szumów oraz ich wpływ na przebieg procesu informowania
Koncepcja „opóźnienia w rozumieniu sensu informacji" Orina Klappa
Dezinformacja i jej rodzaje
III. Obiektywizm w pracy dziennikarza
Pojęcie obiektywizmu
Części składowe
Obiektywizm jako norma etyczna i warsztatowa
Obiektywizm w procesie informowania
IV. Dziennikarstwo śledcze iinvestigative reporting)
Pojęcie dziennikarstwa śledczego i jego geneza
Muckraking
Przykłady dziennikarskich śledztw
a. afera Profumo
b. Watergate
c. afera „Spiegla"
d. Korupcja w poznańskiej policji
e. Pentagon papers
f. Rywingate
Koncepcja mediów jako „watch-dog'a"
Koncepcja „czwartej władzy"
Pojęcie i zakres prawa do informacji
Prawo do informacji w normach prawa międzynarodowego, wewnętrznego oraz normach etyki zawodu dziennikarza


(…)

…. Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne. Pojęcie i jego sens, w: Społeczeństwo polskie: wyzwania i dylematy rozwojowe, pod red. J.B. Sobczaka, Kraków 1991. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia,
wyzwania, Kraków 1999. Grzybczak J., Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie,
Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 3-4. Ihnatowicz I., Człowiek…
…, Kraków
2002. Levinson P., Miękkie ostrze, Warszawa 1999.
Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, ,,Zeszyty Wydziałowe. Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej" UJ, Kraków 2004, nr 1. Media, komunikacja, biznes elektroniczny, pod red. B. Junga, Warszawa 2001. Mikułowski Pomorski J., Powrót do informacji, „Zeszyty Prasoznawcze" 1984, nr 2. Mikułowski Pomorski J., Informacja a ,,informacja" w komunikowaniu, „Zeszyty Prasoznawcze" 1986, nr 4.
Mrozowski M., Media masowe, władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001. Noelle-Neumann E., Spirala milczenia. Opinia publiczna - nasza skóra społeczna, Poznań
2004. Oniszczuk Z., Pojęcie funkcji w badaniach nad społecznym oddziaływaniem prasy,
„Zeszyty Prasoznawcze" 1988, nr 2. Paczkowski A., Czwarta władza. Prasa dawniej…
… na przebieg procesu informowania
Koncepcja „opóźnienia w rozumieniu sensu informacji" Orina Klappa
Dezinformacja i jej rodzaje
III. Obiektywizm w pracy dziennikarza
Pojęcie obiektywizmu
Części składowe
Obiektywizm jako norma etyczna i warsztatowa
Obiektywizm w procesie informowania
IV. Dziennikarstwo śledcze iinvestigative reporting)
Pojęcie dziennikarstwa śledczego i jego geneza
Muckraking
Przykłady…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz