Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.

note /search

Prasoznawstwo

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.
  • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7931

Prowadzący to dr Wojciech Adamczyk. Notatka liczy 4 strony. Dr Wojciech Adamczyk Program wykładu i ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do prasoznawstwa" wraz z zestawieniem literatury obowiązkowej WYKŁAD I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne określenie przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu; ...