Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.

Prasoznawstwo

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wydział zamiejscowy w Poznaniu.
  • dr Wojciech Adamczyk
  • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 833
Wyświetleń: 7175

Prowadzący to dr Wojciech Adamczyk. Notatka liczy 4 strony. Dr Wojciech Adamczyk Program wykładu i ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do prasoznawstwa" wraz z zestawieniem literatury obowiązkowej WYKŁAD I. Prasoznawstwo - zagadnienia wstępne określenie przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu; ...