Nauki o komunikowaniu

note /search

Nauki o Komikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2058

2012-01-18  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego     Komunikowanie to dynamiczny proces polegający na  wymianie (tzn. wysyłaniu i odbieraniu) przekazów  pomiędzy ludźmi w ramach określonych sytuacji lub  kontekstu.    Perspektywy poznawcze  Obiekty...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 2835

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...

Teorie komunikowania-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2457

Nauki o komunikowaniu - teorie. Symboliczny interakcjonizm.- teoria socjologiczna wg której kluczowym mechanizmem kształtowania się struktur społecznych jest ciągła wymiana i ewolucja znaczeń symboli zachodząca w trakcie wszelkich proc...

Teorie komunikowania społecznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1624

Teorie komunikowania społecznego - wykład I - 18 II 2005 Sposoby komunikowania : Interpersonalne, bezpośrednie - komunikowanie jako proces przekazywania i odbierania informacji między dwoma osobami lub małą grupą osób, które wywołuje określone skutki - sprzężenie zwrotne, ma charakter dwustronny,...

Komunikowanie - definicja i rodzaje komunikowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1925

Wykład II - 25 II 2005 Komunikowanie interpersonalne cechuje się ograniczinym kręgiem odbiorców, zaś komunikowanie masowe brakiem sprzężonych odbiorców. Kanały masowe mają zarówno swoje plusy jak i minusy. Media masowe są zarówno wrogiem jak i przyjacielem człowieka, jednakże mniej wiemy o tym, ...

Komunikowanie werbalne i niewerbalne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2492

KOMUNIKOWANIE WERBALNE I NIEWERBALNE z reguły wystepują jednocześnie i sie uzupełniają, stanowią jednolity konstrukt komunikacyjny, nie sa izolowanymi formami Ferdinand de Saussure - języj jest jak kartka papieru, której jedna str...

Wyk_adNiewerbalne aspekty mowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1526

Wykład IV - 11 III 2005 Niewerbalne aspekty mowy: głos, ton głosu, natężenie, rytm mowy. Głosu nie da się oddzielić od osobowości i przeżyć. Głos zdradza zdenerowowanie, napięcie, wyniosłość, zdradze emocje, które w danej chwili sie w nas rod...

Wpływ mediów - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2002

Wykład V 18 III 2005 Wykład VI - 1 IV 2005 Wśród wpływu mediów możemy wyróżnić: wpływ na jednostkę; wpływ na społeczeństwo, na grupy społeczne (np. media mogą mieć wpływ na wzrost przestepczości wśród społ poprzez kopiowanie zachowań zaczerpniętych z mediów). O wpływaniu mediów decyduja trzy c...

Pogrzeb Jana Pawła II jako wydarzenie medialne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

Wykład VII - 15 IV 2005 POGRZEB JANA PAWŁA II JAKO WYDARZENIE MEDIALNE wydarzenie medialne to nie news różni sie od innych gatunków dziennikarskich. Z definicji nie jest rutyną medialną, wręcz przełamuje ramówkę stwarza wrażenie na odbiorcy byc...

Komunikacja międzyludzka - teorie i płaszczyzny komunikowania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1666

WykładVIII - 29 IV 2005 Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej: - Informacyjna - Ujawnienia - Relacji - Apelu. Teoria użytkowania i korzyści - ma na uwadze odbiorcę, który celowo używa mediów. Zajmuje się problematyką motywacji odbiorców, których traktuje jako aktywnych proces symetryczny - od...