Nauki o Komikowaniu - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki o Komikowaniu - notatki - strona 1 Nauki o Komikowaniu - notatki - strona 2 Nauki o Komikowaniu - notatki - strona 3

Fragment notatki:


2012-01-18  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego     Komunikowanie to dynamiczny proces polegający na  wymianie (tzn. wysyłaniu i odbieraniu) przekazów  pomiędzy ludźmi w ramach określonych sytuacji lub  kontekstu.    Perspektywy poznawcze  Obiektywna   Subiektywna   Cele   Tworzenie teorii umożliwiających  zrozumienie przyczyn zachowań  komunikacyjnych.   Określanie znaczenia danego zachowania  w kontekście społecznym i kulturowym.   Sposoby  poznania  Istnieje obiektywna rzeczywistość,  która może zostać opisana przez  dobrą teorię.   Prawda jest subiektywna, znaczenie jest  interpretowalne. Nie można oddzielić  poznającego od poznawanego.  Natura  ludzka  Determinizm  – podkreślanie sił,  które kształtują ludzkie zachowanie.   Wolna wola  – podkreślanie roli  świadomości w podejmowanych przez  jednostki decyzjach.  Wartości  Obiektywizm  – wartości badacza  nie powinny zmieniać  obserwowanej rzeczywistości.  Subiektywizm  – wiedza nigdy nie jest  neutralna moralnie.    Użyteczno ść wiedzy  Tworzenie uniwersalnych praw  ludzkiego zachowania odnoszących  się do różnych sytuacji  (jedno dla  wielu).  Teoria  – narzędzie interpretacji tekstów  mówionych, pisanych i zachowań  niewerbalnych celem zbudowania sieci  znaczeniowej, tworzącej egzystencję.  Przeglądowa mapa tradycji teorii  komunikacji   Robert Craig wyróżnił tradycję:    retoryczną,    semiotyczną,    fenomenologiczną,    cybernetyczną,    socjopsychologiczną,    socjokulturową    krytyczną.   2012-01-18  2  Podstawowe koncepcje w teorii  komunikacji   Wykład 2   4.10   Trzy rodzaje czynności   biologiczne (naturalne)    związane z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu,    techniczne (rzeczowe)    służące przekształcaniu ludzkiego środowiska,    ekspresywne (symboliczne)    umożliwiające wyrażanie myśli i emocji.    (Antropolog Edmund Leach)      Pytania:    Komunikowanie jako czynność ekspresywna?    Każda czynność ma aspekt komunikowania? (np.  gotowanie)   Komunikowanie jest   „rodzajem kontaktu nawiązanego za pomocą  zmysłów, bądź także specjalnie do tego  przystosowanych narzędzi (środków  komunikowania), między co najmniej dwiema  osobami, z których jedna (nadawca) przekazuje  drugiej (odbiorcy) za pomocą zrozumiałych dla nich  obu znaków pewne treści pojęciowe lub emocje z  zamiarem wywołania u odbiorcy określonych  reakcji”.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz