Uniwersytet Szczeciński

note /search

Przemiana austenityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3794

Przemiana austenityczna. Podczas nagrzewania stali, powyżej temperatury A c1 , rozpoczyna się przemiana perlitu w austenit, nazywana przemianą austenityczną. W stalach podeutektoidalnych po przekroczeniu temperatury A c3 rozpoczyna się przemiana ...

Przemiana perlityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

Przemiana perlityczna. Przemiana perlityczna zachodzi po ochłodzeniu austenitu do zakresu temperatur pomiędzy temperaturą A r1 , a temperaturą minimalnej trwałości austenitu 500-5...

Przemiany podczas odpuszczania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2002

Przemiany podczas odpuszczania. Podczas wygrzewania w temperaturze niższej od A 1 stali uprzednio zahartowanej zachodzą następujące przemiany: rozkład martenzytu, przemiana austenitu szczątkowego w fazę , wydzielanie węglika i cementytu w...

Obróbka cieplna - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1834

1.co to jest hartowanie? nagrzewanie do temperatury powyżej przemiany austenitycznej  (dla stali węglowej  723°C; zwykle 30°C do 50°C powyżej temperatury przemiany austenitycznej) i wygrzewanie, oraz szybkie schładzanie. Szybkość schładzania ...

Strategie cenowe - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

STRATEGIE CENOWE Sposoby myślenia i działania, w których uwypukla się strategiczną rolę ceny, podkreślając jej znaczenie, które mają doprowadzić do określonych efektów w dziedzinie kształtowania cen. Rodzaje strategii cenowych -Strategia cen...

Strategie niszy rynkowej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

STRATEGIE NISZY RYNKOWEJ Strategia niszy rynkowej jest formą zdobycia lub też utrzymania konkurencyjności i rmy na rynku, a polega na celowym lub wymuszonym działaniu w ramach wąskiego zakresu rynku Działanie w niszy rynkowej w początkowym etapie wiąże się najczęściej z niewielką liczbą konkurentów...

System wywiadu marketingowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

SYSTEM WYWIADU MARKETINGOWEGO Dokumentacja przedsiębiorstwa dostarcza informacji i danych o tym, co już się wydarzyło. System wywiadu marketingowego dostarcza natomiast kierownictwu danych o tym, co może się wydarzyć System wywiadu marketingowego: 1. stworzenie systemu- wymaga określenia niezbędnyc...

Stopy aluminium i krzemu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2072

Stopy Aluminium - Krzem Stopy odlewnicze SILUMINY zaw. Si 5 - 14% charakterystyczna jest obecność mieszaniny eutektycznej Al-Si Stopy Aluminium - Krzem Postać krzemu eutektycznego i jej obraz mikroskopowy Stopy Al - Si - modyfikacja stopów Postać krzemu eutektycznego i jej obraz mikroskopow...

Właściwości i otrzymywanie aluminium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2121

Aluminium: właściwości i otrzymywanie Metal III grupy układu okresowego, wykazuje właściwości amfoteryczne Masa właściwa: 2,7 g/cm 3 Temperatura topnienia: 660 ‹C Przewodnictwo elektryczne: 37,3 MS/m Główny surowiec:

Formatka do case'a Elektronik- Identyfikacja problemów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

Identyfikacja problemów z wdrażaniem zmian w organizacji pracy firmy oraz propozycje rozwiązania problemu: Proponowana zmiana Identyfikacja problemu jej wdrożenia Propozycja/metoda pokonania oporu wobec zmian Stworzenie i modyfikacja struktury organizacyjnej Mierzenie efektów pracy i ocenianie pr...