Obróbka cieplna - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka cieplna - opracowanie - strona 1 Obróbka cieplna - opracowanie - strona 2 Obróbka cieplna - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1.co to jest hartowanie? nagrzewanie do temperatury powyżej przemiany austenitycznej  (dla stali węglowej  723°C; zwykle 30°C do 50°C powyżej temperatury przemiany austenitycznej) i wygrzewanie, oraz szybkie schładzanie. Szybkość schładzania musi być taka, by z austenitunie zdążył wydzielić się cementyt i jego struktura została zachowana do temperatury przemiany martenzytycznej , w której to austenit przemienia się w fazę zwaną martenzytem . Hartowanie  ma na celu  podniesienie twardości i wytrzymałości stali. 2.jakie temperatury podgrzewania dla stali podeutektoidalnych i nadeutektoidalnych? 3.rodzaje hartowania, - Hartowanie zwykłe Polega na nagrzaniu przedmiotu hartowanego do zakresu austenitu, a następnie szybkim schłodzeniu w kąpieli chłodzącej, zwykle wodnej lub olejowej, poniżej temperatury początku przemiany martenzytycznej, aż do temperatury otoczenia. Szybkość chłodzenia powinna być dobrana tak, by nie nastąpiły odkształcenia hartownicze. Chłodzenie w wodzie jest bardziej intensywne, niż w oleju. Hartowanie stopniowe Polega na nagrzaniu przedmiotu hartowanego, a następnie szybkiemu schłodzeniu w kąpieli chłodzącej, zwykle ze stopionej saletry, do temperatury nieco powyżej temperatury przemiany martenzytycznej i przetrzymaniu w tej temperaturze, by nastąpiło wyrównanie temperatur w całym przekroju przedmiotu. W drugiej fazie, już w kąpieli wodnej lub olejowej, następuje dalsze schładzanie, w celu uzyskania przemiany martenzytycznej. Zaletą tej metody jest uniknięcie naprężeń hartowniczych. Wymaga jednak dużej wprawy przy określaniu czasu kąpieli pośredniej. Hartowanie izotermiczne Jest hartowaniem, w którym nie zachodzi przemiana martenzytyczna. Nagrzany przedmiot utrzymuje się w kąpieli z roztopionej saletry lub ołowiu, w temperaturze powyżej początku przemiany martenzytycznej. Nazwa metody pochodzi od faktu, iż kąpiel zachowuje stałą temperaturę. W hartowaniu tego typu nie powstaje martenzyt, lecz następuje rozpad austenitu na inne fazy, np. bainit, dając stali własności podobne jak po hartowaniu z odpuszczaniem. Zaletą metody jest brak naprężeń hartowniczych, lecz jest ona procesem długotrwałym, niekiedy przeciągającym się do kilku godzin.
4.roznice pomiedzy hartowaniu zwyklym,izotermicznym a stopniowym, Główną zaletą hartowania stopniowego jest znaczne zmniejszenie naprężeń i odkształceń cieplnych i strukturalnych w porównaniu z hartowaniem zwykłym
5.rodzaje osrodkow chlodzenia, Olej, woda, stopiona salareta lub ołów, 6.co to szybkosc krytyczna chlodzenia? najmniejsza prędkość chłodzenia, przy chłodzeniu z która otrzymujemy 100% martenzytu. Szybkość chłodzenia, przy której zaczyna pojawiać się martenzyt nazywamy dolną krytyczną szybkością chłodzenia. Krytyczna szybkość chłodzenia stali zależy nie tylko od zawartości składników stopowych, ale również od zawartości węgla.


(…)

… do temperatury 1050÷1200°C (ok. 100÷200°C niższej od temperatury solidusu) - wygrzaniu w zakresie temperatury - studzeniu.
Celem - ograniczenie niejednorodności składu chemicznego.
WYŻARZANIE ODPRĘŻAJĄCE
Nagrzanie stali do temperatury niższej od Ac1 - wygrzaniu - powolnym studzeniu.
Celem - usunięcie naprężeń odlewniczych, spawalniczych, cieplnych lub spowodowanych obróbką plastyczną.
Zakres temperatury i czasu…
… w spokojnym powietrzu.
Celem - uzyskanie jednorodnej struktury drobnoziarnistej - polepszenie właściwości mechanicznych stali.
Stosowana - stale niestopowe konstrukcyjne i staliwa.
WYŻARZANIE ZUPEŁNE
Dla stali stopowych - nagrzanie stali o 30÷50°C wyższej od Ac3, Accm (linia GSE) - wygrzaniu - bardzo wolnym chłodzeniu - np. z piecem, w zakresie temperatury między Ac3 i Accm a Ac1 - dalsze studzenie - powietrze.
WYŻARZANIE IZOTERMICZNE
Odmiana wyżarzania zupełnego - nagrzanie stali o 30÷50°C wyższej od Ac1 - wygrzaniu - szybkim ochłodzeniu do temperatury niższej od Ac1 - wytrzymaniu izotermicznym w tej temperaturze - do zakończenia przemiany perlitycznej i chłodzeniu w powietrzu.
Wyżarzanie izot. stosowane - obróbka cieplna stali stopowych - które po wyżarzaniu zupełnym wykazują zbyt dużą twardość.
Odmianą wyżarzania izotermicznego jest patentowanie drutów lub taśm - wygrzewanie w 900÷1100°C -chłodzeniu izotermicznym w 500÷550°C - obróbce plastycznej na zimno.
WYŻARZANIE ZMIĘKCZAJĄCE (sferoidyzacja)
Przeprowadzane w temperaturze zbliżonej do temperatury przemiany austenitycznej. Zwykle najpierw wygrzewa się w temperaturze około 15 °C powyżej linii PSK wykresu żelazo-węgiel, następnie 15 °C C…
… od temperatury przemiany. Stanowi mieszaninę ferrytu i
węglików, z tym, Ŝe powyŜej 300°C składa się z cementytu i przesyconego węglem ferrytu
(zwana bainitem górnym, który ma wygląd pierzasty), natomiast poniŜej 300°C
powstaje bainit dolny składający się z węglika 8 (Fe2,4C o zawartości 8,4%C) i ferrytu
przesyconego węglem). Ma on wygląd iglasty podobny do martenzytu i jest niewiele od
niego miększy. Przemiana…
… na zimno w celu usunięcia niekorzystnego wpływu zgniotu.
WYŻARZANIE GRAFITYZUJĄCE (grafityzacja)
Stosuje się w stosunku do żeliwa białego w celu uzyskania żeliwa ciągliwego. W czasie tego typu wyżarzania cementyt rozkłada się na ferryt i grafit.
13.co to jest przesycenie?
polega na wygrzewaniu stopu w temperaturze zapewniającej przejście
składników fazowych do roztworu stałego, tzn. w temperaturze wyŜszej…
… od temperatury przemiany. Stanowi mieszaninę ferrytu i
węglików, z tym, Ŝe powyŜej 300°C składa się z cementytu i przesyconego węglem ferrytu
(zwana bainitem górnym, który ma wygląd pierzasty), natomiast poniŜej 300°C
powstaje bainit dolny składający się z węglika 8 (Fe2,4C o zawartości 8,4%C) i ferrytu
przesyconego węglem). Ma on wygląd iglasty podobny do martenzytu i jest niewiele od
niego miększy. Przemiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz