Nauka o materiałach

note /search

Nauka o materiałach wprowadzenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1967

Krytyczna szybkość chłodzenia - najmniejsza szybkość chłodzenia przy której nie tworzą się jeszcze dyfuzyjne produkty przemiany hartowność - zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania odpuszczanie - obróbka cieplna stali uprzednio hartowanej polegająca na wyżarzaniu...

Przemiana austenityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3759

Przemiana austenityczna. Podczas nagrzewania stali, powyżej temperatury A c1 , rozpoczyna się przemiana perlitu w austenit, nazywana przemianą austenityczną. W stalach podeutektoidalnych po przekroczeniu temperatury A c3 rozpoczyna się przemiana ...

Przemiana perlityczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2247

Przemiana perlityczna. Przemiana perlityczna zachodzi po ochłodzeniu austenitu do zakresu temperatur pomiędzy temperaturą A r1 , a temperaturą minimalnej trwałości austenitu 500-5...

Przemiany podczas odpuszczania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1995

Przemiany podczas odpuszczania. Podczas wygrzewania w temperaturze niższej od A 1 stali uprzednio zahartowanej zachodzą następujące przemiany: rozkład martenzytu, przemiana austenitu szczątkowego w fazę , wydzielanie węglika i cementytu w...

Obróbka cieplna - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1827

1.co to jest hartowanie? nagrzewanie do temperatury powyżej przemiany austenitycznej  (dla stali węglowej  723°C; zwykle 30°C do 50°C powyżej temperatury przemiany austenitycznej) i wygrzewanie, oraz szybkie schładzanie. Szybkość schładzania ...

Stopy aluminium i krzemu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2037

Stopy Aluminium - Krzem Stopy odlewnicze SILUMINY zaw. Si 5 - 14% charakterystyczna jest obecność mieszaniny eutektycznej Al-Si Stopy Aluminium - Krzem Postać krzemu eutektycznego i jej obraz mikroskopowy Stopy Al - Si - modyfikacja stopów Postać krzemu eutektycznego i jej obraz mikroskopow...

Właściwości i otrzymywanie aluminium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2114

Aluminium: właściwości i otrzymywanie Metal III grupy układu okresowego, wykazuje właściwości amfoteryczne Masa właściwa: 2,7 g/cm 3 Temperatura topnienia: 660 ‹C Przewodnictwo elektryczne: 37,3 MS/m Główny surowiec:

Stopy aluminium i miedzi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2016

Stopy Al - Cu Nazwa zwyczajowa : duraluminium Zawartość Cu - do 5%, inne pierwiastki: Mg, Ni,Si, Zn dobrze obrabialne plastycznie i spawalne w atm. Argonu Stopy Al - Cu Obróbka cieplna: utwardzanie wydzieleniowe Stopy Al - Cu Zastosow...

Hartowanie zwykłe - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Hartowanie zwykłe polega na ciągłym obniżaniu temperatury obrabianego elementu z prędkością większą od krytycznej w ośrodku o temperaturze niższej od temperatury początku przemiany martenzytycznej. Dobór ośrodka chłodzącego uzależniony jest od ...

Stopy aluminium i magnezu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

Stopy Al - Mg Nazwa zwyczajowa: HYDRONALIUM Zawartość Mg - do 5%, inne pierwiastki: Ni,Si, dobrze obrabialne plastycznie i spawalne w atm. Argonu ODPORNE NA KOROZJĘ W WODZIE MORSKIEJ Stopy Al - Mg Zastosowanie: Budowa szybkich jednostek pływających Budowa statków z rozbudowaną częścią nadwo...