Nauka o materiałach wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o materiałach wprowadzenie - strona 1 Nauka o materiałach wprowadzenie - strona 2

Fragment notatki:


Krytyczna szybkość chłodzenia - najmniejsza szybkość chłodzenia przy której nie tworzą się jeszcze dyfuzyjne produkty przemiany
hartowność - zdolność stali do tworzenia struktury martenzytycznej podczas hartowania odpuszczanie - obróbka cieplna stali uprzednio hartowanej polegająca na wyżarzaniu materiału poniżej temperatury Ac1, ustalenie temperatury obróbki zależy od gatunków stali oraz oczekiwanych zmian w strukturze. Celem odpuszczania jest polepszenie własc. Mechanicznych materiału - zwiększenie odporności na pękanie i plastyczności przy niewielki spadku twardości i wytrzymałości. Przemiany podczas odpuszczania: - przemiana martenzytu w ferryt i węgliki
- tworzenie się węglika przejściowego w stalach o zaw. 0.2% C
- zanik węglika przejściowego i tworzenie się cementytu
- przemiana austenitu szczątkowego w bainit w stalach o zaw. 0,4 % C - koagulacja cementytu
Polimer - materiał organiczny składający się z makrocząsteczek (masa powyżej 1000u) zbudowanych z powtarzających się regularnie grup atomów (merów) jednego rodzaju (homopolimer) lub kilku rodzajów (kopolimer)
homopolimer → ...A-A-A-A....
kopolimer:
przemienny ...A-B-A-B-A-B...
blokowy ...A-A-A-B-B-B...
Statystyczny ...A-B-B-A-A-B...
sczepiony ...A-A-A1-A-A-A-...
|
B-B-B-B...
Rodzaje łańcuchów polimerów: liniowy, rozgałęziony, usieciowany
Stopień polimeryzacji - średnia liczba merów w cząstce polimeru
polimery wg pochodzenia naturalne: białka, celuloza, skrobia, kauczuk...
modyfikowane nat: pochodne celulozy, celuloid
syntetyczne: polietylen PE, polipropylenPP, PVC, polistyren PS
Struktura polimeru na poziomie układu makrocząstek - agregacja: - amorficzna, brak uporządkowania - mezomorficzna, częściowe uporządkowanie
- krystaliczna, pełne uporządkowanie
Stany fizyczne polimeru w fazie stałej: - stan szklisty, sztywność i kruchość
- stan elastyczny, sprężysty, odwracalna deformacja
- stan plastycznego płynięcia, trwała deformacja
Właściwości wytrzymałościowe polimerów zależą od: - stopnia polimeryzacji
- ułamka fazy krystalicznej
- kształtu cząstek monomerów
- temperatury
- stopnia usieciowienia
- obecności dodatków np. plastyfikatorów
Plastyfikatory (zmiękczacze) - ułatwiają przetwórstwo oraz modyfikują właściwości mech i cieplne Antypireny - substancje powodujące niepalność lub samogaśnięcie tworzywa

(…)

… - wszystkie na bazie SiO2 z dodatkami
2. Tradycyjne tworzywa wielofazowe z udziałem fazy szklistej lub gliny (iłów) - naczynia, ceramika sanitarna, dachówki cegły itp...
3. Ceramika o specjalnym zastosowaniu - części maszyn np. silników, narzędzia np. skrawające
4. Cement i beton
5. Skały, minerały Podział materiałów ceramicznych ze względu na charakter wiązań chem.
1. jonowe (NaCl, MgO, Al2O3, ZrO2) zwykle związki…
… Pękanie kruche - pękanie zachodzące wówczas gdy naprężenia przenoszone przez materiał jest mniejsze niż wartość granicy plastyczności oraz odkształcenie plastyczne i absorpcja energii są bardzo małe
(WIKIPEDIA)
Próba Jominy'ego - metoda określenia hartowności stali. Próba polega na wygrzaniu znormalizowanej próbki (wg PN 70/H-04402 - średnica 25 mm, długość 100 mm) przez ok. 30-35 minut w temperaturze 30…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz