Uniwersytet Szczeciński - strona 2

Formatka do case'a Elektronik- diagnoza

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1351

Diagnoza: Wspólnicy/ pracownicy Stanowisko Zakres obowiązków Kwalifikacje Cechy charakteru Pozostałe informacje Jan Obrotnicki prezes transport towarów z hurtowni w Warszawie, rzadziej z Lublina; handel i naprawa sprzętu AGD i RTV; prowadzenie całej dokumentacji i rozliczeń z urzędami przejęcie o...

Formatka do case'a Elektronik- Profile menedżerskie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 161
Wyświetleń: 924

Profile menedżerskie (dotyczy Zarządu): Wspólnicy/ pracownicy Mocne strony Słabe strony Obrotnicki Szybki w działaniu; posiada zdolności przywódcze; posiada kontakty spoza organizacji, np. zna burmistrza Ma kłopoty z uznawaniem racji innych ludzi; nie lubi przekazywać innym kontroli; nie podporzą...

Formatka do case'a Elektronik- rozwój firmy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1232

Rozwój firmy (najważniejsze wydarzenia w ujęciu chronologicznym): przyjęcie do spółki nowego członka- Robotnickiego zakup samochodu dostawczego wprowadzenie dodatkowej usługi- bezpłatny transport zakupionego sprzętu do miejsc oddalonych do 30km od sklepu otwarcie nowego sklepu w centrum Miastecz...

Hałas w transporcie drogowym

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

HAŁAS Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi się mnogością źródeł i powszechnością występowania.   Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego mają hałasy komunikacyjne. Oprócz właściwości źródeł hałasu, na klimat akustyczny środowisk...

Normy emisji spalin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

NORMY EMISJI SPALIN Europejski standard emisji spalin   - norma dopuszczalnych emisji   spalin   w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie   Unii Europejskiej . Standardy te zostały opracowane w serii   Dyrektyw Europejskich . Obecnie, emisja   tlenków azotu ,   węglowodorów ,   tlenków węgla i c...

Transport a ochrona środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Każdy z nas na co dzień korzysta z transportu. Jak wszyscy wiemy, transport to przemieszczanie się ludzi czy ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków zwanymi środkami transportu. Transport towarzyszył ludziom od samych początków rozwoju cywilizacji. Ludzie przemieszczali się w...

Wpływ transportu drogowego na zanieczyszczenie środowiska- rozwiązania...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1036

ROZWIĄZANIA W wielu miastach wymaga się od przewoźników stosowania pojazdów przyjaznych środowisku: metro, tramwaje wodne, tramwaje szybkich prędkości, trolejbusy, autobusy zasilane ultrakondensatorem,   autobusy hybrydowe. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Głównymi działaniami, podejmowanymi w ce...

Wpływ transportu kolejowego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2016

TRANSPORT KOLEJOWY Oczywistym jest, że funkcjonowanie kolejowej infrastruktury drogowej wpływa w istotny sposób na krajobraz. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego, oddziaływaniu podlegać mogą praktycznie wszystkie jego komponenty tj. litosfera...

Wpływ transportu lotniczego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1239

TRANSPORT LOTNICZY -źródło hałasu - Substancje emitowane podczas spalania paliwa lotniczego: • CO2 • H2O - w postaci pary wodnej • NOx • CxHy • SO2 • Cząstki stałe Skutki emisji • NOx - rozpad O3 • Para wodna - smuga kondensacji • SO - zmienia

Wpływ transportu morskiego na zanieczyszczenie środowiska

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2142

TRANSPORT MORSKI : Jednym z najbardziej widocznych efektów działalności człowieka na terenach nadmorskich  jest zanieczyszczenie wód. Problem nie ogranicza się tylko do opisywanych przez media wycieków ropy podczas wypadków tankowców...