Wpływ transportu kolejowego na zanieczyszczenie środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ transportu kolejowego na zanieczyszczenie środowiska - strona 1

Fragment notatki:

TRANSPORT KOLEJOWY Oczywistym jest, że funkcjonowanie kolejowej infrastruktury drogowej wpływa w istotny sposób na krajobraz. W odniesieniu do środowiska przyrodniczego, oddziaływaniu podlegać mogą praktycznie wszystkie jego komponenty tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera. W praktyce, nie licząc nieprawidłowości czy też zdarzeń awaryjnych mogących powodować znaczne szkody w środowisku, najczęściej wpływ ten uwidacznia się głównie w odniesieniu do litosfery, a dokładniej przekształceń terenu jakie dokonują się podczas budowy szlaku kolejowego - drogi kolejowej. Prowadzonym pracom ziemnym towarzyszyć mogą również zmiany pokrycia terenu czy też zmiany stosunków wodnych. Skala tych zmian stanowi wypadkową wstępnych założeń projektowych, dotyczących głównie dwóch elementów: zakładanej prędkości maksymalnej oraz maksymalnego ciężaru prowadzonych na danej linii pociągów. Przyjęte na tym etapie założenia decydują o takich parametrach jak nachylenie szlaku czy też minimalny promień łuku, co w bezpośredni sposób przekłada się na obserwowane później przekształcenia. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz