Ochrona Środowiska 90 pytań i odpowiedzi teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 7273
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona Środowiska 90 pytań i odpowiedzi teoria - strona 1 Ochrona Środowiska 90 pytań i odpowiedzi teoria - strona 2 Ochrona Środowiska 90 pytań i odpowiedzi teoria - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona Środowiska - 90 pytań i odpowiedzi teoria. W tej notatce znaleźć można 90 pytań i odpowiedzi na egzamin z ochrony środowiska. Opracowane zostały pytania z takich zagadnień jak: Definicja ekologii, charakterystyka układów ekologicznych, charakterystyka czynników ekologicznych, ochrona środowiska - definicja, biosfera, litosfera, hydrosfera, atmosfera, kwaśny deszcz, zanieczyszczenia naturalne, emisja zanieczyszczeń, rekultywacja terenów zdegradowanych, odpady niebezpieczne, gospodarka odpadami, instrumenty ochrony śorodwiska, tembo, iso 14 000, odpady przemysłowe, odpady komunalne, zagrożenie środowiska w transporcie, ekologistyka, zanieczyszczenie mórz, nadzwyczajne zagrożenia ekologiczne, degradacja powierzchni Ziemi, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, ochrona przed hałasem, ochrona przed drganiami, zanieczyszczenia antropogenne, zasoby odnawialne, transgraniczny transport odpadów, pomarańczowa lista odpadów, źródła zanieczyszczeń, znaki ekologiczne, degradacja gleb, niekonwencjonalne źródła energii, erozja gleb, likwidacja rozlewów olejowych w środowisku morskim.

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska - pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami
1 Definicja ekologii2 Charakterystyka układów ekologicznych3 Charakterystyka czynników ekologicznych4 Ochrona środowiska - definicja5 Zagrożenia biosfery6 Ochrona biosfery7 Zagrożenia litosfery8 Ochrona litosfery - przykłady9 Zagrożenia hydrosfery,10 Ochrona hydrosfery - przykłady11 Zagrożenia atmosfery12 Ochrona atmosfery - przykłady13 Charakterystyka zanieczyszczeń naturalnych oraz ich oddziaływanie na środowisko 14 Charakterystyka zanieczyszczeń antropogennych oraz ich oddziaływanie na środowisko15 Problem kwaśnych deszczów - przyczyny16 Problem efektu cieplarnianego -przyczyny17 Problem dziury ozonowej - przyczyny18 Problematyka ochrony atmosfery19 Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych i pyłów20 Redukcja zanieczyszczeń szkodliwych emisji21 Skutki szkodliwych emisji22 Degradacja powierzchni Ziemi23 Rekultywacja terenów zdegradowanych24 Gospodarka odpadami25 Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi26 Zapobieganie powstawaniu odpadów27 Technologie niskoodpadowe i bezodpadowe - TEMBO28 Ochrona przed hałasem i wibracjami29 Technologie i procesy produkcyjne ekologicznie czyste30 Prawne instrumenty ochrony środowiska31 Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska32 Polityka ochrony środowiska33 Proekologiczne systemy transportowe34 Normy serii ISO 14 00035 Nadzwyczajne zagrożenia ekologiczne36 Ekologiczna analiza cyklu życiowego wybranego produktu37 Wpływ pyłów przemysłowych na środowisko38 Zanieczyszczenia środowiska morskiego39 Charakterystyka Konwencji Helsińskiej40 Charakterystyka Konwencji MARPOL41 Problem zanieczyszczenia mórz rozlewami olejowymi42 Zwalczanie rozlewów olejowych43 Odpady przemysłowe44 Odpady komunalne45 Zagrożenie środowiska w transporcie46 Ochrona środowiska przed hałasem47 Definicja ekologistyki48 Rodzaje odpadów49 Odpady eksploatacyjne w transporcie50 Recykling51 Źródła odpadów52 Konwencja Bazylejska53 Definicja emisji54 Definicja imisji55 Opakowania proekologiczne56 Utylizacja odpadów57 Kategorie odpadów58 Europejska lista odpadów59 Pomarańczowa lista odpadów60 Zielona lista odpadów61 Transgraniczny transport odpadów62 Transport odpadów w Unii Europejskiej63 Zasoby odnawialne64 Zasoby nieodnawialne65 Ochrona zasobów odnawialnych66 Ochrona zasobów nieodnawialnych67 Alternatywne źródła energii68 Recyrkulacja materiałów odpadowych w gospodarce69 E ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz