Ochrona środowiska, ochrona wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska, ochrona wód - strona 1

Fragment notatki:

Ochrona wód Zanieczyszczenie wód  - niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i  bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji: • nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych),  • organicznych,  • radioaktywnych  • ciepła,  które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. Tak   więc   zanieczyszczeniami   wód   nazywamy   wszelkie   substancje   chemiczne   oraz  mikroorganizmy, które występują w wodach naturalnych, nie będąc ich naturalnymi składnikami  lub będąc, nimi - występują w zwiększonych ilościach. Wyróżnia się zanieczyszczenia pochodzenia  • naturalnego   (grunt, skały, rośliny oraz materiały mineralne)  • antropogenicznego ( zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe i rolnicze). Obecnie zanieczyszczenia wód wynikają przede wszystkim z działalności człowieka. Zanieczyszczenia biologiczne  są spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych, np.  bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn. Zanieczyszczenia chemiczne  odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu (pH). Należą  do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej składniki, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin  (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), węglowodory aromatyczne  (benzo(a)piren), sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole. Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód są:  • ścieki komunalne (zawierające m.in. zawiesiny lub rozpuszczone związki organiczne,  głównie białka, tłuszcze i węglowodany, detergenty, mikroorganizmy chorobotwórcze)   • ścieki przemysłowe (zawierające m.in. sole metali ciężkich, związki siarki i azotu)  • ścieki pochodzące z rolnictwa (nawozy sztuczne i organiczne, niewłaściwie stosowane  środki ochrony roślin) • zasolone wody kopalniane • wody podgrzane Ścieki  - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: • wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze, • ciekłe odchody zwierzęce  • wody opadowe lub roztopowe,  • wody odciekowe ze składowisk odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i  termalne, • wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb oraz innych  organizmów wodnych,  Podział źródeł zanieczyszczeń ze względu na umiejscowienie: 1. Zanieczyszczenia wód podziemnych  2. Zanieczyszczenia wód lądowych  3. Zanieczyszczenia mórz i oceanów  4. Zanieczyszczenia wód atmosferycznych Podział źródeł zanieczyszczeń ze względu na powstawanie: 1. Punktowe (ścieki)

(…)

… do górotworu;
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów rolniczych.
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza.
Ochrona wód podziemnych:
Ilościowa ochrona zasobów wód podziemnych polega na takiej eksploatacji ujęć wody, by
została zachowana równowaga hydrodynamiczna pomiędzy ilością wody pobieranej a ilością
wody zasilającą daną warstwę wodonośną.
Jakościowa ochrona wód podziemnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz