Technologia oczyszczania ścieków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia oczyszczania ścieków - strona 1 Technologia oczyszczania ścieków - strona 2 Technologia oczyszczania ścieków - strona 3

Fragment notatki:

Technologia oczyszczania ścieków  – dziedzina nauki i techniki zajmująca się  poszukiwaniem oraz stosowaniem procesów i metod służących do usuwania zanieczyszczeń  ze zużytych wód przed odprowadzaniem ich do środowiska przyrodniczego lub przed  ponownym wykorzystaniem. Zużyte wody noszą nazwę ścieków.    Każdy  system oczyszczania  składa się z dwóch elementów:  - kanalizacji – system przewodów służących do transportu ścieków,  - oczyszczalni ścieków – zespół urządzeń i obiektów służących do usuwania ze ścieków  zanieczyszczeń w stopniu określonym przepisami prawnymi:    prawo wodne,    ustawa o ochronie środowiska,    rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków jakie muszą spełniać ścieki  odprowadzane do wód i gruntu,    ustawa o odpadach.    Podział rodzaju ścieków:  1. ścieki bytowe (sanitarne, bytowo – gospodarcze, komunalne będące ściekami bytowymi)  powstają podczas zaspokajania potrzeb higieniczno – sanitarnych i bytowych ludzi. Powstają  w 3 miejscach: gospodarstwach domowych, zakładach pracy i w budynkach użyteczności  publicznej. Jest to mieszanina odpływów z toalet, kuchni, kąpieli, mycia, prania.  2. ścieki przemysłowe powstałe w wyniku przebiegu procesów produkcji w różnych gałęziach  przemysłu i usług:    dużego przemysłu: np. elektrownie posiadające własne oczyszczalnie, które  podczyszczają ścieki, które mogą trafić dalej do zwykłej oczyszczalni lub od razu  odprowadzane do środowiska,     małego przemysłu: niewielki przemysł zlokalizowany na terenie miasta, ścieki te  mieszane są ze ściekami bytowymi i oczyszczane wspólnie w oczyszczalniach do  ścieków bytowych.  3. ścieki opadowe powstają w wyniku transformacji opadów w spływ powierzchniowy  odpływający do systemu kanalizacyjnego.  4. ścieki infiltracyjne to wody gruntowe, które przez nieszczelności w instalacji  kanalizacyjnej mogą się dostawać do sieci.  5. ścieki miejskie (komunalne, komunalne nie będące ściekami bytowymi) są specyficzną  mieszaniną poprzednich czterech (tylko z małego przemysłu).    Sieci kanalizacyjne:  1. kanalizacja rozdzielcza – dwa odrębne układy przewodów, dla ścieków bytowych i  przemysłowych jedno, a dla opadów jest sieć kanalizacji deszczowej. Sieć ta dopływa do  oczyszczalni ścieków, są tu:    nieduże wahania ilości ścieków i ich stężeń,    mniejsze wahania temperatury.  2. kanalizacja ogólnospławna – wspólna sieć dla wszystkich ścieków, są tu:    duże wahania ilości ścieków, co ma związek z opadami, 

(…)

… zanieczyszczeń (rozcieńczanie wodą opadową),
znaczne wahania temperatury ścieków, co ma istotny wpływ na procesy oczyszczania,
w niektórych okresach może być więcej ścieków niż ilość wody jaka została zużyta
(dodatkowy opad) – przepustowość oczyszczalni.
Przy innych kryteriach, np. eksploatacyjne, technologiczne ścieki dzielimy na:
- ścieki surowe – doprowadzane siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków…
… z opadami,
 duże wahania stężeń zanieczyszczeń (rozcieńczanie wodą opadową),
 znaczne wahania temperatury ścieków, co ma istotny wpływ na procesy oczyszczania,
 w niektórych okresach może być więcej ścieków niż ilość wody jaka została zużyta
(dodatkowy opad) – przepustowość oczyszczalni.
Przy innych kryteriach, np. eksploatacyjne, technologiczne ścieki dzielimy na:
- ścieki surowe – doprowadzane siecią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz