Technologia wody i ścieków

note /search

Wodociągi oraz urządzenia do uzdatniania wody - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4438

Systemy zagospodarowania w wodę Sieć uliczna - rozkwit systemów wodociągowych należy do miast rzymskich ujęcie wody było ze źródła lub z pobliskich gór. Transport wody grawitacyjny - akweduktami. geometryczna różnica wysokości była przyczyną wytworzenia ciśnienia w rurociągu. (Q , V) = f ( Hg , r ...

Kanalizacja - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3073

TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW WYKŁAD 1 1. Charakterystyka ścieków Ścieki - to wody wodociągowe bądź opadowe, które zanieczyszczone są w skutek działalności człowieka (substancjami stałymi, ciekłymi). Do ścieków zaliczmy również podgrzane wody chłodnicze, wody kopalniane. Rozróżniamy 3 rodzaje ścieków...

Oczyszczanie ścieków z procesie tlenowego osadu czynnego z nitryfikacj...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2436

Oczyszczanie ścieków Oczyszczanie ścieków z procesie tlenowego osadu czynnego z nitryfikacją Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia laboratoryjnego było określenie skuteczności oczyszczania ścieków miejskich w procesie tlenowego osadu czynnego z nitryfikacją. Wyniki: Wyniki analiz i obliczenia do niniejs...

Dekarbonizacja kwasem solnym-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1883

Dekarbonizacja kwasem solnym Ma zastosowanie w uzdatnianiu wody do chłodzenia i nosi nazwę szczepienia kwasem. Zabieg ten sprowadza się do zmiany twardości węglanowej na niewęglanową, co przeciwdziała tworzeniu się

Dezynfekcja wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

DEZYNFEKCJA WODY metody fizyczne:: ogrzewanie (w ciągu 10 minut gotuje się wodę lub ogrzewa w 700C).napromieniowanie (przez 10-30 sekund naświetla się promieniami lampy rtęciowej-2,5 tys. A) specjalne filtrowanie (przez filtry ceramiczne o p...

Halogenowane węglowodory alifatyczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1778

HALOGENOWANE WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE Są to produkty reakcji halogenów z węglowodorami. Najczęściej występują chlorowane węglowodory (wysoko- i niskocząsteczkowe). Niskocząsteczkowe węglowodory alifatyczne są na ogół łatwo lotne, gdyż są to...

Koagulacja różnymi solami-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1043

Koagulacja siarczanem glinowym I. hydroliza: Al2(SO4)3 + 6 H2O  2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 II. reakcja wtórna: 3 H2SO4 + 3 Ca(HCO3)2 3 CaSO4 + 6 CO2 + 6 H2O (Mg) (Mg) W środowisku o określonym pH wodorotlenek glinowy ma ładunek dodatni, przy czym ...

Odgazowanie wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

ODGAZOWANIE WODY Woda zawiera zawsze składniki powietrza: tlen, azot, dwutlenek węgla, siarkowodór i inne. Konieczne jest pozbycie się gazów agresywnych, które korodują aparaturę. Najbardziej agresywny jest tlen. odgazowanie mechaniczne - pol...

Odkrzemianie wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2709

ODKRZEMIANIE WODY Krzemionka występuje w postaci rozpuszczalnej lub koloidowej, często jest ługowana ze złóż filtrów piaskowych. Jest to niepożądany składnik gdyż daje kamień o b. małym przewodnictwie. Koloidalna krzemionka jest lotna i z parą d...

Odolejanie i zmiękczanie wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

ODOLEJANIE Woda do celów spożywczych i do zasilania kotłów musi być poddana odtłuszczeniu (nie może zawierać więcej niż 1-3 mg/l). Głównymi metodami odolejania są: * metoda mechaniczna - przepuszczanie wody przez odoliwiacze, tj. zbiorniki wypełnione koksem węglem aktywnym, watą drzewną. Oczyszcza...