Technologia wody i ścieków - strona 2

note /search

Przebieg procesu koagulacji i stosowane urządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2744

Przebieg procesu koagulacji i stosowane urządzenia Rodzaj urządzeń do prowadzenia koagulacji zależy od warunków, w jakich ona przebiega, oraz od rodzaju wody. Proces koagulacji i flokulacji obejmuje: 1) przygotowanie roztworu koagulantu i jego dawkowanie 2) szybkie wymieszanie roztworu koagulant...

THM w wodach wodociągowych Polski i świata-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

THM W WODACH WODOCIĄGOWYCH POLSKI I ŚWIATA Zawartość THM po gotowaniu wody znacznie spada. W mieście liczącym 1 mln mieszkańców przy zużyciu wody do picia 100 dm3 na dobę i mieszkańca przy średnim stężeniu CHCl3 ok. 20 g/dm3 roczna produkcja chloroformu wynosi około 7 ton. THM są szkodliwe dla or...

Twardość i alkaliczność wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

WYBRANE PARAMETRY WODY Twardość wody stopień niemiecki - ilość wapnia i magnezu równoważna zawartości 10 mg CaO w 1 litrze wody stopień francuski - odpowiada 10 mg CaCO3 w 1 litrze wody stopień angielski - odpowiada zawartości 64,8 mg CaCO3 w 4,546 litrach wody stopień międzynarodowy - wyraża i...

Zasadowoćś wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

ZASADOWOŚĆ WODY Jest to zdolność do zobojętniania kwasów mineralnych w określonych warunkach. Właściwość tę nadają wodzie obecne w niej wodorowęglany, węglany oraz występujące rzadz...

Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2023

Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej: - ładunek jonów (ładunek rośnie - energia wymiany rośnie), - wielkość jonów (większe jony organiczne są szybciej wiązane, związki nieorganiczne - siła rośnie w miarę zwiększania się liczby atomo...

Procesy oczyszczania wody - klarowanie wody-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

PROCESY OCZYSZCZANIA WODY Procesy te można podzielić na: fizyczne, chemiczne, biologiczne. Woda dostarczana odbiorcom musi spełniać nie tylko wymagania jakościowe, ale również i ilościowe. Do oczyszczania wody wykorzystywane są następujące ...

Woda-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 119
Wyświetleń: 588

1. WODA - CENNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Budowa chemiczna, surowiec chemiczny, silnie polarny rozpuszczalnik, środowisko licznych reakcji chemiczny, rozpuszczalnik, nośnik ciepła, środek pomocniczy w procesach technologicznych, czynnik myjący, czyszczący itp. Roztwory właściwe zawierają cząstki rozpuszcz...

Wymiana jonowa - jonity-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

WYMIANA JONOWA - JONITY W procesie wymiany jonowej usuwane są z wody substancje rozpuszczone - występujące w formie jonów. W Polsce wymiana jonowa nie jest stosowana w zakładach uzdat...

Ścieki - informacje wstępne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

Rodzaje ścieków Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące tych budynków;

Chlorowanie i wymiana jonowa-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Reagenty chlorujące stosowane w dezynfekcji wody. Reagenty chlorujące:-chlor gazowy - najczęściej stosowany do chlorowania wody - dodawany jest do dezynfekcji wody w postaci wody chlorowej.. Dodawanie wody chlorowej jest metodą pośrednią. Metoda bezpośrednia polega na dodawaniu chloru gazowego. Je...