Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej-opracowanie - strona 1 Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej-opracowanie - strona 2 Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na przebieg wymiany jonowej:
- ładunek jonów (ładunek rośnie - energia wymiany rośnie),
- wielkość jonów (większe jony organiczne są szybciej wiązane, związki nieorganiczne - siła rośnie w miarę zwiększania się liczby atomowej pierwiastka),
- hydratacja jonu (im promień jonu jest mniejszy tym silniej jest on wiązany przez jonit),
- charakter grup funkcyjnych,
- stopień usieciowania jonitu (stopień usieciowania wzrasta- zmniejsza się zdolność jonitu do wiązania większych jonów),
- stężenie roztworu,
- temperatura oczyszczanych roztworów i ich pH.
Kolumny jonitowe, nazywane są wymiennikami jonitowymi. Przemysłowe wymienniki jonowe budową przypominają żwirowe filtry zamknięte.
Cykl wymiany jonowej składa się z:
- przygotowanie jonitu do pracy (pęcznienie i właściwy cykl pracy)
- wymiana jonowa do punktu przebicia (czas pracy użytecznej jonitu)
- regeneracja złoża, która obejmuje: spulchnienie, regeneracja właściwa, płukanie złoża.
Jonitowe uzdatnianie wody znajduje głównie zastosowanie do:
- zmiękczania
- demineralizacji i odsalania
- usuwania fosforanów i azotanów
- usuwania azotu amonowego, metali i radionuklidów
- usuwania zanieczyszczeń organicznych.
Do uzdatniania wody najczęściej stosuje się jonity o szkieletach z polimerów styrenu i diwinylobenzenu, charakteryzujące się dużym stopniem usieciowania, kulistym kształtem ziaren i wykazujące dużą odporność mechaniczną i termiczną. Zanieczyszczania organiczne usuwane są zwykle na szeroko porowatych żywicach.
Zmiękczanie wody
W zależności od wymaganego stopnia zmniejszenia twardości wody oraz rodzaju usuwanej twardości stosuje się wymianę jonową:
w cyklu H na kationitach słabo kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej
w cyklu Na lub H na kationitach silnie kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej
w cyklu H (sł./sil.) i Na (sil.)- usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej
w cyklu H (kationit słabo kwaśny - dekarbonizacja + kationit silnie kwaśny -
usuwanie twardości niewęglanowej)
dekarbonizacja i dekationizacja na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu
Na i anionicie silnie zasadowym w cyklu Cl.
Tym procesom często towarzyszy odpędzanie ditl

(…)

… na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu
Na i anionicie silnie zasadowym w cyklu Cl.
Tym procesom często towarzyszy odpędzanie ditlenku węgla.
Podczas zmiękczania wody na jonitach zasadowość nie ulega zmianie, gdyż wodorowęglany wapna i magnezu przechodzą w wodorowęglan sodu w ilościach równoważnych. Pozbywanie się zasadowości jest równoznaczne z pozbywaniem się węglanów i nosi nazwę dekarbonizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz