Hydratacja

note /search

Skład chemiczny komórki

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526

cząsteczki do asocjacji – łączenie cząsteczki wody w zespoły, zdolność do hydratacji – tworzenie wokół jonów...

Cement portlandzki - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1617

. Im więcej C3S tym szybsze twardnienie i większe ciepło hydratacji •Jest źródłem zwiększonej zawartości Ca(OH)2...

Rozpuszczanie- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1365

Avogadro) E = ∆Hr + ∆Hs Ciepło rozpuszczania Ciepło solwatacji (hydratacji) E > ∆Hs - reakcja endotermiczna...

Ph roztworu

  • Uniwersytet Gdański
  • Chemia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1953

, a w zasadowym przyjmuje zabarwienie malinowe Hydratacja, uwodnienie - ogół procesów chemicznych lub fizycznych...