Zawartość rozpuszczalnych wodorotlenków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2282
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawartość rozpuszczalnych wodorotlenków - strona 1 Zawartość rozpuszczalnych wodorotlenków - strona 2

Fragment notatki:


Ćwiczenie 7.2
Oszacowanie zawartości rozpuszczalnych wodorotlenków w fazie ciekłej zaczynu cementowego.
Cel:
-obliczenie stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w dwóch próbkach
-obliczenie pH zaczynu cementowego w badanych próbkach - po 15 i 60 minutach hydratacji
Teoria:
Zaczyn cementowy powstaje w wyniku zmieszania cementu z wodą i odznacza się on wysokim odczynem zasadowym. Jest to wynikiem procesu hydratacji, która jest zbiorem reakcji chemicznych oraz procesów fizycznych zachodzących na skutek zmieszania cementu z wodą. Powstaje wtedy miedzy innymi wodorotlenek wapniowy (hydratacja krzemianów) oraz rozpuszczalne wodorotlenki (reakcja z woda związków alkalicznych np: Na 2 O i K 2 O)
Przebieg doświadczenia:
odważono dwie próbki po 25g cementu portlandzkiego, następnie każdą z nich umieszczono w kolbie stożkowej o pojemności 500 cm 3 do obu kolb dodano po 250 cm 3 wody, zanotowano czas, następnie przez 15 minut pierwszą próbkę mieszano pierwsza próbkę mieszadłem magnetycznym
po upływie 15 minut zawartość odsączono przez gęsty sączek i przy pomocy papierka uniwersalnego zbadano pH roztworu - niebieskie zabarwienie wskazywało na pH w granicach 10
w czasie mieszania drugiej próbki pobrano pipetą 2 porcje przesączu pierwszej po 25cm 3 , umieszczono je w kolbach stożkowych i dodano po 50cm 3 wody destylowanej
dodano do kolb stożkowych po 3 krople czerwieni krezolowej i miareczkowano roztwór kwasem solnym o stężeniu molowym równym 0,1
miareczkowano do czasu zmiany barwy na słomkowy kolor, w obu kolbach stożkowych otrzymano ten sam wynik - 9 cm 3 kwasu HCL
po upływie 60 minut mieszania drugiej próbki postępowano analogicznie jak w przypadku pierwszej
pH ≈ 10
V HCl = 8,8
po otrzymaniu tych wszystkich danych przystąpiono do obliczania stężenia jonów OH - oraz pH obu próbek
Próbka I - 15 min. hydratacji
V HCl = 9cm 3 = 9 * 10 -3 dm 3 C HCl = 0,1 mol/dm 3 n HCl = V HCl 1 * C HCl 1 n OH - = n HCl 1 n OH - 1 = 10 -1 * 9*10 -3 = 9 * 10 -4 mol
n OH = c OH *V
c OH = 0,9/25 mol/dm 3 c H + * c OH - = 10 -14 mol/dm 3 = const.
c H + = 10 -14 * 25/0,9 = 27,8 * 10 -14 pH= -log c H +
pH= 12,56
Próbka II - 60 min. hydratacji
V HCl = 8,8cm 3 = 8,8 * 10 -3 dm 3 C HCl = 0,1 mol/dm 3

(…)

… procesu hydratacji, która jest zbiorem reakcji chemicznych oraz procesów fizycznych zachodzących na skutek zmieszania cementu z wodą. Powstaje wtedy miedzy innymi wodorotlenek wapniowy (hydratacja krzemianów) oraz rozpuszczalne wodorotlenki (reakcja z woda związków alkalicznych np: Na2O i K2O)
Przebieg doświadczenia:
odważono dwie próbki po 25g cementu portlandzkiego, następnie każdą z nich umieszczono…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz