Chemia budowlana

note /search

Badanie odporności korozyjnej metali

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1848

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Badanie odporności korozyjnej metali DATA: 17.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Proces korozji metali różni się od korozji betonu przede wszystkim znacznie większą szybkością. Wyróżniamy dwa rodzaje korozji: chemiczn...

Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto

 • Chemia budowlana
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1589

Imię i Nazwisko Data wykonania ćwiczenia: 19.10.2013 Nr ćwiczenia: 1 Temat ćwiczenia: Ocena właściwości upłynniających domieszek Rok studiów: I Semestr: I Grupa: do betonu Zespół: SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA NR 1 TEMAT ĆWICZENIA Ocena właściwości upłynniających domieszek d...

Chemia budowlana - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 560
Wyświetleń: 5278

Materialy kamieniste -sa to materialy nieorganiczne-materialy nie zawierające związków C4-, czyli wegla organicznego -dzielimy je na: materialy naturalne roznego rodzaju skaly występujące w przyrodzie, materialy sztuczne materialy wyprodukowane przez człowieka w procesie technologicznym (ceramika,...

Chemia budowlana, materiał z laborek

 • Politechnika Śląska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3703

doc, ma 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: wiązania wewnątrzcząsteczkowe, jonowe, atomowe, metaliczne, wiązania międzycząsteczkowe, wodorowe, Van der Vaals?a , dysocjacja elektrolityczna, stężenie roztworu, reakcje chemiczne, klasyfikacja związków nieorganicznych, tlenki, kwasy, zasady, sole, ...

Test zaliczniowy z chemii budowlanej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Chemia budowlana
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4865

Kolokwium składa się z 25 pytań "a,b,c,d" i obejmuje takie zagadnienia jak: izotopy, wiązanie wodorowe, dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem, miara twardości wody, wapno hydratyzowane, gaszenie wapna, cechy metali, zjawis...

Wykład - korozja betonu

 • Chemia budowlana
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2737

Podstawowe definicja i określenia dotyczące korozji betonu. Środowisko agresywne - środowisko wywołujące niszczenie betonu lub żelbetu. Korozja betonu - nieodwracalna zmiana własności betonu w wyniku fizycznego, fizykochemicznego lub specjalnego oddziaływania środowiska korozyjnego, lub wewnętrzn...

Ocena przydatności wody do celów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 6993

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Ocena przydatności wody do celów budowlanych DATA: 10.10.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Składnikami które w sposób zasadniczy wpływają na jakość wody zarobowej są: jony siarczanowe - reagują ze składnikami zaczynu cementowego, tworząc związki znacznie zwiększające swoją obję...

Oznaczanie zawartości węglanu w wapnie palonym

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1484

Temat i cel ćwiczenia : Oznaczanie zawartości nierozłożonego węglanu wapniowego w wapnie palonym Podstawy teoretyczne : Wapno palone należy do powietrznych spoiw mineralnych, tzn. twardniejących po zarobieniu wodą na powietrzu. Surowcem do produkcji spoiw wapiennych są skały wapienne, które opr...

Identyfikacja wybranych kationów

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3157

TEMAT I CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja wybranych kationów DATA: 07.11.2005 PODSTAWY TEORETYCZNE: Związki nieorganiczne w roztworach wodnych mają tendencję do dysocjacji, czyli rozpadania się na jony (dodatnie - kationy i ujemne - aniony). Np. Powodowane jest to polarną budową cząsteczek wody. An...

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia budowlana
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 3332

Oznaczanie zawartości wodorotlenku sodu w roztworze wodnym - ćwiczenieW skład analizy objętościowej wchodzą przede wszystkim metody miareczkowe. Metody analizy miareczkowej dzieli się zazwyczaj ze względu na wykorzystywane rea...