Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto - strona 1 Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto - strona 2 Ocena właściwości upłynniających domieszek do beto - strona 3

Fragment notatki:

Imię i Nazwisko
Data wykonania ćwiczenia: 19.10.2013
Nr ćwiczenia:
1
Temat ćwiczenia:
Ocena właściwości upłynniających domieszek Rok studiów:
I
Semestr:
I
Grupa:
do betonu
Zespół:
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA NR 1
TEMAT ĆWICZENIA
Ocena właściwości upłynniających domieszek do betonu.
CEL ĆWICZENIA
Celem ćwiczenia jest porównanie właściwości dyspergujących domieszek do betonu. Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia porównuje się zdolność domieszek do utrzymywania zaczynu cementowego przez długi czas w stanie względnie jednorodnym. PODSTAWY TEORETYCZNE ĆWICZENIA
Materiały budowlane poddaje się modyfikacji w celu poprawienia ich właściwości lub nadania im nowych cech, związanych ze zmianą lub rozszerzeniem obszaru zastosowań. W odniesieniu do betonu, modyfikacja może dotyczyć zarówno właściwości technologicznych mieszanki betonowej, jak i cech użytkowych stwardniałego betonu. Modyfikatory chemiczne określa się jako:
dodatki - powyżej 5% w stosunku do masy cementu;
domieszki - poniżej 5% w stosunku do masy cementu .
Ze względu na skład chemiczny, dodatki i domieszki do betonu można ogólnie podzielić na organiczne i nieorganiczne (mineralne).
3.1. Dodatki do betonów
Modyfikatory organiczne to przede wszystkim związki wielkocząsteczkowe, czyli polimery. Betony zawierające dodatki polimerowe nazywamy betonami polimerowo-cementowymi (PCC). Polimer tworzy odrębną fazę, współdziałającą ze spoiwem cementowym. Zawartość modyfikatora w betonach polimerowo-cementowych wynosi od 10 do 20% w stosunku do masy cementu. Beton zmodyfikowany polimerowo wykazuje wyższe wartości cech mechanicznych, większa przyczepność odo innych materiałów oraz większą szczelność niż beton niezmodyfikowany.
Modyfikatory mineralne (nieorganiczne) to przede wszystkim pył krzemionkowy, popiół lotny i żużel hutniczy. Pył krzemionkowy wykazuje właściwości pucolanowe (reaktywność w stosunku do wodorotlenku wapniowego), a zarazem działa jako mikro wypełniacz, uszczelniając strukturę betonu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie betonów o bardzo wysokich wytrzymałościach i dużej odporności chemicznej. Popiół lotny (produkt odpadowy powstały w procesie spalania węgla) oraz zmielony żużel (odpad hutniczy) sa stosowane jako tanie zamienniki części cementu. Przy właściwym doborze spoiwa beton może wykazywać korzystne cechy wytrzymałościowe oraz dużą szczelność.


(…)

…. Opóźniają lub przyspieszają reakcje chemiczne między woda i składnikami cementu.
Domieszki napowietrzające są substancjami wytwarzającymi w czasie mieszania dużą liczbę bardzo drobnych i równomiernie rozłożonych pęcherzyków powietrza. Pęcherzyki w stwardniałym betonie przerywają ciągłość kapilar i zapobiegają podciąganiu kapilarnemu wody w materiale, zmniejszają nasiąkliwość oraz podatność betonu na działanie mrozu. Domieszki napowietrzające powodują również uplastycznienie mieszanki, ponieważ zmniejszają tarcie wewnętrzne. Niekorzystnym skutkiem ubocznym jest obniżenie wytrzymałości betonu.
Domieszki uplastyczniające i upłynniające
Stosowanie domieszek umożliwia:
zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej przy tej samej ilości wody zarobowej, co ułatwia transport i układanie mieszanki;
zmniejszenie…
…:
elektrostatyczny (dyspergujące) - indukcja na zaglomerowanych ziarnach cementu jednoimiennych ładunków elektrycznych, powodujące ich wzajemne odpychanie się i rozpad aglomeratów z uwolnieniem znajdujących się wewnątrz wody, m.in. sulfonowe żywice naftalenowo-formaldehydowe;
hydrofilowy - zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody w stosunku do cementu (polepszenie zwilżalności ziaren cementu) m.in…
monomerem lub polimerem, który następnie polimeryzuje wewnątrz betonu. Tego rodzaju tworzywa odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną.
PRZEBIEG WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI
Do zlewki wlano 200 cm3 wody (wodociągowej).
Do miski wsypano wcześniej odmierzony na wadze cement w ilości 500 g.
Do miski z cementem dodano zawartość zlewki i wymieszano 3min.
Zaczyn cementowy przelano…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz