Domieszki do betonów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Domieszki do betonów-opracowanie - strona 1 Domieszki do betonów-opracowanie - strona 2 Domieszki do betonów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Substancje te dozowane są w ilościach nie przekraczających 0,2-5,0% masy cementu.
Dodatek - drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości lub uzyskania specjalnych właściwości. Substancje te dozowane są w ilościach większych niż 5,0% masy cementu.
Domieszki:
Domieszki redukujące ilość wody (uplastyczniające i upłynniające)
Domieszki opóźniające wiązanie
Domieszki przyspieszające wiązanie
Domieszki napowietrzające
Domieszki uszczelniające
Domieszki zwiększające więźliwość wody
Domieszki przyspieszające twardnienie
Domieszki zwiększające wodoodporność
Domieszki przeciwmrozowe
Domieszki zwiększające objętość betonu
Domieszki kompleksowe
Domieszki zwiększające odporność na agresję chemiczną lub biologiczną
Inhibitory korozji stali
Domieszki zapobiegające wymywaniu zaczynu podczas betonowania pod wodą
Domieszki usztywniające mieszankę betonową
Domieszki zwiększające przyczepność betonu do stali, zaprawy, betonu i innych materiałów budowlanych
Domieszki barwiące
Dodatki:
Typ I - prawie obojętne
Wypełniacze mineralne
Barwniki
O właściwościach pucolanowych lub utajonych właściwościach hydraulicznych
Popioły lotne
Pył krzemionkowy (mikrokrzemionka)
Inne dodatki (czyli nie wiem jaki typ): mączki skalne, bentonit, dodatki okruchowe, żywice syntetyczne, dodatki uodparniające na oddziaływania mechaniczne, dodatki kompleksowe
Domieszki uplastyczniające - substancje organiczne, które działają dyspergująco na ziarna cementu w zaczynie, tym samym zwiększając płynność zaczynu.
Domieszki upłynniające:
Plastyfikatory- ich głównym zadaniem jest zmniejszenie ilości wody do wartości 5-12%, przy zachowaniu tej samej konsystencji. 
Superplastyfikatory - znacznie redukują ilość wody aż do 30%, zachowując projektowaną konsystencję. Plastyfikatory i superplastyfikatory zmniejszają tarcie wewnętrzne mieszanki i napięcie powierzchniowe wody. Dzięki temu cząstki wody łatwiej zwilżają cząstki spoiwa i kruszywa, a mieszanka betonowa jest bardziej plastyczna. W efekcie zastosowania preparatów uplastyczniających cząstki mieszanki betonowej zostają naładowane jednoimiennie. Powoduje to wzajemne odpychanie się cząstek siłami elektrostatycznymi, a tym samym lepszą urabialność mieszanki

(…)

… przy zachowaniu niezmienionej ilości cementu, co prowadzi do zwiększenia wytrzymałości betonu; wyraźny wzrost jest widoczny już w pierwszych godzinach po zmieszaniu z wodą
zmniejszenie zużycia cementu o 10-20% przy zachowaniu niezmienionej wczesnej wytrzymałości betonu; zmniejszenie ilości cementu prowadzi także do zmniejszenia ilości ciepła wydzielanego w procesie hydratacji cementu
Domieszki napowietrzające…
… jest aktywniejszy i skuteczniej uszczelnia beton.
Pył krzemionkowy - Drobne uziarnienie i mocno rozwinięta powierzchnia ziaren krzemionki wpływa pozytywnie na porowatość i wodoprzepuszczalność betonów oraz redukuje pęcznienie i przyczynia się do wzrostu ich wytrzymałości. Mikrokrzemionka łatwo wchodzi w reakcję z wodorotlenkiem wapniowym, uwalnianym w procesie hydratacji cementu i zwiększa ilość uwolnionych…
krzemianów wapniowych typu CSH. Dzięki temu struktura betonu jest bardziej szczelna, wzrasta również jego wytrzymałość. Pyły krzemionkowe zmniejszają ilość rozpuszczalnego Ca(OH)2 i tworzą połączenia nadające twardniejącej mieszance betonowej dużą wytrzymałość mechaniczną. Dodanie do mieszanki mikrokrzemionki, w ilości do 20% w stosunku do masy cementu, powoduje wyraźną redukcję wodorotlenku wapniowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz