Domieszki do betonu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Domieszki do betonu - omówienie  - strona 1 Domieszki do betonu - omówienie  - strona 2 Domieszki do betonu - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

DOMIESZKI DO BETONU
Wykład nr 7
7
DOMIESZKA
DO BETONU
DODATEK
DO BETONU
£ 5% masy cementu
5% masy cementu
nie tworzy ciągłej
fazy w betonie
odrębna ciągła faza w
betonie - „współspoiwo”
Wykład nr 7
8
PN-EN 206-1
Beton - część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność
„niniejsza norma może być stosowana
jedynie z normami dotyczącymi (...)
składników betonu (tzn. cementu, kruszyw,
dodatków, domieszek i wody zarobowej)”
PN-EN 934-2
Domieszki do betonu zaprawy
i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
Wykład nr 7
9
% betonów wykonywanych z
udziałem domieszek
ZUŻYCIE DOMIESZEK DO BETONU W RÓŻNYCH KRAJACH
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Japonia
USA
Niemcy
W.Brytania
Polska
Świat: 3000 kg betonu na głowę ludności
Wykład nr 7
10
Domieszka do betonu
(wg PN-EN 934-2):
materiał dodawany podczas
wykonywania mieszanki betonowej,
w ilości nie większej niż 5% masy
cementu, w celu modyfikacji
właściwości mieszanki betonowej i/lub
stwardniałego betonu
Wykład nr 7
11
Domieszki do betonu
DOMIESZKI DO BETONU
wg PN-EN 934-2
Domieszki
redukujące ilość
wody
Domieszki
zwiększające
więźliwość wody
Domieszki
napowietrzające
Domieszki
przyspieszające
twardnienie
Domieszki
przyspieszające
wiązanie
Domieszki redukujące ilość
wody – uplastyczniające
Domieszki
opóźniające
wiązanie
Domieszki
zwiększające
wodoodporność
Domieszki
wielofunkcyjne
(kompleksowe)
Domieszki opóźniające / uplastyczniające
Domieszki opóźniające / upłynniające
Domieszki znacznie redukujące
ilość wody – upłynniające
Domieszki przyspieszające / uplastyczniające
Wykład nr 7
12
Domieszki redukujące ilość wody
(wg PN-EN 934-2):
umożliwiają zmniejszenie zawartości
wody w mieszance betonowej bez
wpływu na jej konsystencję, lub
powodują zwiększenie płynności
mieszanki betonowej bez zmiany ilości
wody
Wykład nr 7
13
Domieszki redukujące ilość wody
Domieszki uplastyczniające (plastyfikatory):
zmniejszenie ilości wody o co najmniej 5%
Domieszki upłynniające (superplastyfikatory):
zmniejszenie ilości wody o co najmniej 12%
Wykład nr 7
14
KIERUNKI DZIAŁANIA DOMIESZEK UPŁYNNIAJĄCYCH
c = const
w/c = const
f = const
urabialność
urabialność = const
c
= const
w/c
w/c
= const
urabialność = const
f
= const
c
Wykład nr 7
f
15
zawartość w 1 m3 betonu o konsystencji
gęstoplastycznej, kg
ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ
PRZY UŻYCIU DOMIESZEK
woda
400
cement
125
102
87
72
250
300
250
250
250
200
100
0
bez
domieszki
z domieszką
uplastyczniającą
Wykład nr 7
z domieszką
upłynniającą
z domieszką
upłynniającą
16
nowej generacji
PRZYROST WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE
70
60
60
50
28 dni
beton z domieszką
superplastyfikatora,
w/c = 0,45
fc, MPa
fc, MPa
40
50
30
beton kontrolny
bez domieszki,
w/c = 0,65
20
40
1 dzień
30
12 godzin
20
8 godzin
10
10
0
0
0
10
20
30
czas, dni
Wykład nr 7
0
1
2
zawartość
superplastyfikatora, %
3
17
UPŁYNNIANIE MIESZANKI BETONOWEJ
MECHANIZM ELEKTROSTATYCZNY
Zaglomerowane
ziarna cementu
Indukcja jednoimiennych
ładunków elektrycznych
Wykład nr 7
Rozproszone
ziarna cementu
18
UPŁYNNIANIE MIESZANKI BETONOWEJ
MECHANIZM SMARNY
Zaglomerowane
ziarna cementu
Ziarna cementu pokryte
warstewkami smarnymi
Wykład nr 7
Rozproszone
ziarna cementu
19
UPŁYNNIANIE MIESZANKI BETONOWEJ
MECHANIZM HYDROFILOWY
Duże napięcie powierzch- Środek powierzchniowo
niowe wody - ziarno
czynny zmniejsza napięcie
cementu źle zwilżane
powierzchniowe
Wykład nr 7
Ziarno cementu
dobrze zwilżane
20
UPŁYNNIANIE MIESZANKI BETONOWEJ
MECHANIZM STERYCZNY
Ziarna cementu nie mogą zbliżyć się do siebie na skutek
geometrycznego ukształtowania łańcuchów polimeru na
Wykład nr 7
powierzchniach ziaren
21
ilość wody zarobowej, %
Zależność między ilością wody a zawartością domieszki
upłynniającej przy zachowaniu stałej konsystencji
100
90
80
70
0
1
2
3
zawartość domieszki upłynniającej, %
Wykład nr 7
22
Wpływ domieszek redukujących ilość wody
na czas wiązania
bez domieszki
z plastyfikatorem
z superplastyfikatorem
z superplastyfikatorem nowej
generacji
0
2
4
6
Wykład nr 7
8
czas wiązania, h
23
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz