Materiały budowlane

note /search

Materiały budowlane, Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5201

...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia -skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych. Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o...

Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Materiały budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2772

...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia -skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych. Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o ...

Opracowanie badań labolatoryjnych

 • Politechnika Częstochowska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4004

...1. Przedmiot cel oraz zakres opracowania. W dniu 26-11-2011 oraz 17-12-2011 w laboratorium Politechniki Częstochowskiej na wydziale budownictwa zostały przeprowadzone badania elementów murowych ceramicznych.            Przedmiotem  opracowania były elementy murowe ceramiczne LD w postaci...

Projekt mieszanki betonowej

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Materiały budowlane
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3416

Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenia betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami (termin odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach). Beton recepturowy – beton, którego s...

Betony osłonowe

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1939

2.6.4. Kruszywa specjalne do betonów osłonowych Z kruszyw specjalnych największe znaczenie mają kruszywa do betonów osłonowych otrzymywane głównie ze skał bardzo ciężkich, o gęstości objętoŚ­ciowej powyżej 2,60 g/cm3. Do wyrobu kruszyw do betonów osłonowych stosuje się głównie skały magmowe ora...

Cechy techniczne materiałów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5271

Cechy techniczne materiałów budowlanych.     Cechy techniczne materiałów budowlanych zależą od właściwości fizycznych,  chemicznych, termicznych i mechanicznych. Są wytyczna dla odbioru materiałów  budowlanych (normy), określają i gwarantują wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych w  czasie całej...

Lepiszcze bitumiczne i wyroby hydroizolacyjne - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2443

Sprawozdanie Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych PRZEDMIOT: Materiały budowlane TEMAT: Badania wybranych cech technicznych lepiszczy bitumicznych i wyrobów hydroizolacyjnych. Zespół 2 1. 2. 3. 4. Rok 2005/2006 Grupa 6/I Semestr ...

Badanie wytrzymałości betonu naciskanie przy pomocy młotka Schmidta

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2660

Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr 3 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie przy pomocy młotka Schmidta. Metoda badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta należy do grupy metod nieniszczących. Jest ona przydatna w sytuacji, kiedy konieczna jest ocena wytrzymałości...

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 2562
Wyświetleń: 13678

Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenie nr 2 Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu. Wytrzymałość betonu na rozciąganie zależy w dużej mierze od przyczepności ziaren kruszywa do stwardniałego zaczynu cementowego. Ze względu na duże zróżnicowanie ziaren kruszywa, wyniki tego ty...

Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Materiały budowlane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Materiały budowlane Ćwiczenie 4 Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych Sekcja 4 Grupa 5 Rok akademicki 2012/2013 1. Badanie giętkości papy Wyginamy próbkę na klockach o zmniejszających si...