Opracowanie badań labolatoryjnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie badań labolatoryjnych - strona 1 Opracowanie badań labolatoryjnych - strona 2 Opracowanie badań labolatoryjnych - strona 3

Fragment notatki:
...1. Przedmiot cel oraz zakres opracowania.
W dniu 26-11-2011 oraz 17-12-2011 w laboratorium Politechniki Częstochowskiej na wydziale budownictwa zostały przeprowadzone badania elementów murowych ceramicznych.
           Przedmiotem  opracowania były elementy murowe ceramiczne LD w postaci cegły pełnej o wymiarach nominalnych: 250 x120 x65 mm oraz cegły dziurawki o wymiarach nominalnych 250 x 120 x 65 mm.
Do wykonania badań wykorzystano następujące przyrządy : wagę hydrostatyczna, linijkę 30 cm, pojemniki budowlane o różnej objętości, szczotki, szpachelki, młotki, sita oraz Kolbe La Chateliera lejki, moździerze...


...Cegła pełna
Jest to materiał dostępny w kilku klasach wytrzymałościowych, zwykle stosowany do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych zwłaszcza konstrukcyjnych - cegły tego typu w przypadku wyższych klas można używać do wykonywania fundamentów, czy też murów narażonych na wilgoć. Właściwości takiej cegły: wymiary 250x120x65, ciężar objętościowy 1800-1900kg/m3 , współczynnik przenikania ciepła 0,75W/moC, zużycie materiału na 1m2 ściany o grubości muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubości 25cm – 94szt.
Zbudowanie ściany zewnętrznej z samej cegły pełnej z zachowaniem obowiązujących wymagań jest praktycznie niemożliwe (ściana musiałaby mieć ponad metrową grubość aby spełnić wymagania izolacyjności cieplnej)...


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA            Częstochowa, dnia 26-11-2011                                Wydział Budownictwa
Materiały Budowlane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRAWOZDANIE NR 1
TEMAT: Wykonania badań przedmiotowych, elementów murowych ceramicznych w oparciu o wytyczne normy PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych część 1: Elementy murowe ceramiczne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:
Jolanta Przykuta
Rok II sem. III
Rok akademicki 2011/2012
Spis treści
Przedmiot cel oraz zakres opracowania
Podstawy opracowania
Charakterystyka ogólna badanych elementów
Wyniki badań
Opis wykonywania poszczególnych badań zgodnie z normami PN wraz z opisem odstępstw od PN podczas zajęć laboratoryjnych
Oznaczenie wymiarów i odchyłek
Określenie kształtów i budowy
Badanie masy
Badanie gęstości objętościowej
Badanie objętości netto i procentowego udziału drążeń elementów murowych ceramicznych metodą ważenia hydrostatycznego. Ustalenie masy pozornej elementów.
Wyznaczenie gęstości metoda kolby LE CHATELIERA
Określenie absorpcji początkowej
Wyznaczenie nasiąkliwości Wyznaczenie szczelności i porowatości Badanie wytrzymałości na ściskanie
 
 
  Przedmiot cel oraz zakres opracowania. W dniu 26-11-2011 oraz 17-12-2011 w laboratorium Politechniki Częstochowskiej na wydziale budownictwa zostały przeprowadzone badania elementów murowych ceramicznych.
           Przedmiotem  opracowania były elementy murowe ceramiczne LD w postaci cegły pełnej o wymiarach nominalnych: 250 x120 x65 mm oraz cegły dziurawki o wymiarach nominalnych 250 x 120 x 65 mm.
Do wykonania badań wykorzystano następujące przyrządy : wagę hydrostatyczna, linijkę 30 cm, pojemniki budowlane o różnej objętości, szczotki, szpachelki, młotki, sita oraz Kolbe La Chateliera lejki, moździerze.
           Celem opracowania jest przeprowadzenie badań przedmiotowych, elementów murowych ceramicznych, przedmiotowych w oparciu o wytyczne normy PN-EN 771-1:2006 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz