Ceramika - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ceramika - omówienie  - strona 1 Ceramika - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

CERAMIKA
Przepisy i Normy jakości jakim podlegają wyroby CRH Klinkier od
dnia 1 kwietnia 2006r.
Oznaczenia i definicja wprowadzone przez PN EN 771-1 stosowane na etykietach wyrobów.
Grupa konstrukcyjna - określa z jakim wyrobem mamy do czynienia
Grupa konstrukcyjna I - cegły pełne i pięcioszczelinowe
Grupa konstrukcyjna II - cegła perforowana
Zgodnie z PN-EN 771-1 pkt. 3.33 i 3.34 określa się:
Kategoria I - elementy murowe których wytrzymałość na ściskanie deklarowana jest z
prawdopodobieństwem ≥ niż 95%, (tzn że prawdopodobieństwo wystąpienia wytrzymałości
mniejszej jest nie większe niż 5%.)
Kategoria II - elementy w przypadku których nie przewiduje się aby były zgodne z poziomem
ufności wymaganym dla elementów kategorii I
HD element ceramiczny do murów niezabezpieczonych, jak i element murowy ceramiczny o
dużej gęstości brutto(z pustkami powietrznymi) w stanie suchym ,do stosowania w murach
zabezpieczonych.
LD element murowy ceramiczny o małej gęstości brutto w stanie suchym ,do stosowania w
murze zabezpieczonym (np. przez tynkowanie)
Tx - określa odchyłki wymiarów - oznacza ze różnica dla wszystkich wymiarów między
wartością deklarowaną a wartością średnią określoną na podstawie pomiarów próbki nie
powinna być większa niż:
Rx - określa maksymalną rozpiętość wyników (stabilność wymiarów) w mm - oznacza ze
różnica dla wszystkich wymiarów między wartością największą a wartością najmniejszą
określoną na podstawie pomiarów próbki nie powinna być większa niż:
Dx - określa odchyłkę gęstości materiału
Sx - określa zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych w wodzie
Fx - Określa trwałość - odporność elementów ceramicznych na zamrażanie i odmrażanie
określając w jakich warunkach może być stosowana
Reakcja na ogień - Norma PN EN 771-1 pkt 5.3.11 mówi ze „w przypadku elementów
zawierających

(…)

… organicznych jest na poziomie 0,4 % a wiec dużo poniżej wymaganego 1%
WUN - oznacza że badanie w naszym kraju nie jest wymagane i producent nie jest
zobowiązany do jego wykonywania.
Margiel - skała osadowa, zwykle szara; składa się z węglanów (wapnia lub magnezu) i minerałów ilastych, używany do wyrobu cementu, także jako nawóz mineralny (sztuczny), ma słaby, nieprzyjemny zapach. Dobrze reaguje z HCl (pozostawia błotnistą plamkę); W technologii ceramiki często marglem określane okruchy węglanów powyżej 0,5mm występujące w surowcach ilastych.

... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz