Materiały budowlane i instalacyjne

note /search

ścieralność - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2555

Ścieralność ( s ) Ścieralność (s) - jest to podatność materiału na ścieranie. Ścieralność oznacza się na tarczy Böhmego, jako zmniejszenie wysokości próbki podczas badania normowego. s = (M/A)*(1/rp) [cm] w którym: M - strata masy próbki po 440 obrotach tarczy, [g], A - powierzchnia próbki, [cm2]...

Asfalty - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Asfalty Asfalt drogowy 35/50 o podwyższonych własnościach fizykochemicznych otrzymywany jest w procesie utleniania pozostałości prózniowej z destylacji ropy naftowej metodą ciągłą na najnowocześniejszej w skali światowej instalacji BITUROX na licen...

Ceramika - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

CERAMIKA Przepisy i Normy jakości jakim podlegają wyroby CRH Klinkier od dnia 1 kwietnia 2006r. Oznaczenia i definicja wprowadzone przez PN EN 771-1 stosowane na etykietach wyrobów. Grupa konstrukcyjna - określa z jakim wyrobem mamy do czynien...

Drewno - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1652

DREWNO wytrzymałość  mechaniczna • wytrzymałość drewna na ściskanie, rozciąganie, zginanie zależy od kierunku działania sił w stosunku do włókien (drewno jest materiałem anizotropowym) • drewno ma większą wytrzymałość wzdłuż włókien • zależy od wilgotności i temperatury drewna, liczby, rodzaju i r...

Kruchość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Kruchość ( k ) Kruchość (k) - przyjęto, że jest to stosunek wytrzymałości na rozciąganie ( Rr ) do wytrzymałości na ściskanie ( Rc ); wielkość tę oblicza się wg wzoru: k = [-...

Sprężystość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

Sprężystość Sprężystość - jest to zdolność materiału do powracania do pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej, która spowodowała odkształcenie materiału. Inaczej: sprężystość - jest to zdolność materiału do przyjmowania pierwotnej...

Szkło - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Szkło Szkło wapienno - sodowe stanowi około 90% produkowanego szkła. Substancja bezpostaciowa, tzn. nie ma uporządkowanej budowy wewnętrznej Nie posiada stałej temperatury topnienia materiał izotropowy słaby przewodnik dla elektryczności materiał o dużej odporności chemicznej (nie jest odporny...

Twardość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

Twardość Twardość - jest to odporność materiału na odkształcenie trwałe, wywołane wciskaniem w jego powierzchnię innego materiału o większej twardości. Im większa jest twardość, tym materiał jest trudniejszy w obróbce, a także odporniejszy na zarysowania powierzchni i zużycie pod wpływem działań me...

Wytrzymałość na ściskanie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4851

Wytrzymałość na ściskanie ( Rc ) Wytrzymałość na ściskanie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją jest przybliżenie cząstek ciała do siebie. Wartoś...

Wytrzymałość na rozciąganie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2772

Wytrzymałość na rozciąganie ( Rr ) Wytrzymałość na rozciąganie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom rozciągającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie