Materiały budowlane i instalacyjne - strona 2

note /search

Wytrzymałość na zginanie - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1918

Wytrzymałość na zginanie ( Rz ) Wytrzymałość na zginanie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom zewnętrznym powodującym zginanie, aż do jego złamania. Wartość liczbowa wytrzymałości na zginanie stanowi iloraz niszczącego mom...

Podatność na rozmiękanie - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Podatność na rozmiękanie Destrukcyjny wpływ wody na cechy wytrzymałościowe materiału określa się za pomocą współczynnika rozmiękania. Wyraża się go wzorem: r = lub r = [-] gdzie: Rc(n), Rzg(n) - wytrzymałość na ściskanie (zginanie) próbki materiału w stanie nasycenia wodą, [MPa], natomiast: Rc(s)...

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych.

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1554

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych. Do najbardziej charakterystycznych właściwości mechanicznych określanych dla materiałów budowlanych należą: wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na zginanie, wytrzymałość na ścinanie, a także podatność na rozmięka...