Wytrzymałość na ściskanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5558
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wytrzymałość na ściskanie ( Rc )
Wytrzymałość na ściskanie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją jest przybliżenie cząstek ciała do siebie. Wartość liczbowa tej wytrzymałości stanowi iloraz siły ściskającej, która spowodowała zniszczenie struktury materiału i powierzchni, na którą działa siła ściskająca. Wytrzymałość na ściskanie - (Rc) - jest to największe naprężenie , jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas ściskania. Określa się ją wzorem:
Rc = [MPa] gdzie: Fn - siła ściskająca (niszcząca) próbkę, [N], A - przekrój poprzeczny próbki ściskanej, prostopadły do kierunku działania siły, [m2].
Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie mają kształt sześcianów, prostopadłościanów lub walców.
O wytrzymałości na ściskanie decyduje kierunek działania siły w stosunku do włókien lub warstw materiału. W przypadku materiałów o niejednolitej budowie zależy ona także od stopnia zawilgocenia materiału i temperatury.
Wartość wytrzymałości na ściskanie materiałów budowlanych waha się w szerokich granicach: od 0,5 MPa - dla płyt torfowych, do 1000 MPa (1GPa) i więcej - dla wysokogatunkowej stali.
Współczynnik rozmiękania (rm) można wyliczyć ze wzoru: rm = Rw/Rc [-]
gdzie: Rw - wytrzymałość na ściskanie próbki nasyconej wodą, Rc - wytrzymałość na ściskanie próbki suchej.
Uwaga: dalej, w tym dziale, podano informacje o cesze mechanicznej materiałów budowlanych określanej jako podatność na rozmiękanie, wyznaczanej przy pomocy współczynnika rozmiękania (k), który może być wyliczany z wykorzystaniem wartości wytrzymałości na ściskanie, jak również na podstawie wartości wytrzymałości materiału na zginanie.
Tabl. 1. Wartość wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie niektórych materiałów budowlanych
Materiał
Wytrzymałość na ściskanie, [MPa]
Wytrzymałość na rozciąganie, [MPa]
Żeliwo
Stal budowlana zwykła
Szkło Ceramika porowata
Drewno (wzdłuż włókien)
Granit
Beton zwykły
Tworzywa sztuczne
590 ÷ 980
294 ÷ 440
340 ÷ 980
4,9 ÷24,5
39,2 ÷ 59,0
118 ÷ 236
8,8 ÷ 59,0
5,9 ÷ 480
137 ÷ 176
294 ÷ 490
9,8 ÷ 77,5
0,2 ÷ 1,96
77,5 ÷ 147
4,4 ÷ 7,75
0,78 ÷ 4,90
88 ÷ 775


(…)

…)
Granit
Beton zwykły
Tworzywa sztuczne
590 ÷ 980
294 ÷ 440
340 ÷ 980
4,9 ÷24,5
39,2 ÷ 59,0
118 ÷ 236
8,8 ÷ 59,0
5,9 ÷ 480
137 ÷ 176
294 ÷ 490
9,8 ÷ 77,5
0,2 ÷ 1,96
77,5 ÷ 147
4,4 ÷ 7,75
0,78 ÷ 4,90
88 ÷ 775
Uwaga: praktycznie wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie jest możliwe tylko dla materiałów kruchych (np. żeliwa mosiądzu), ponieważ dla nich próba kończy się pojawieniem pęknięć. W przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz