Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich  - omówienie - strona 1 Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich  - omówienie - strona 2 Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich (charakterystyki naprężeniowoodkształceniowe.
Właściwości mech. Mat. Powiązane są z jego reakcja na obciążenie lub odkształcanie.
Zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, określana jako jego
wytrzymałość mechaniczna, stanowi podstawowa cechę i wymóg stawiany materiałom
konstrukcyjnym. Zróżnicowane warunki pracy różnych elementów konstrukcyjnych
wymagają przeprowadzenia wielu różnych badań właściwości mechanicznych.
Wykorzystywane są próby rozciągania, ściskania, zginania, podczas których wyznaczane
są właściwości statyczne – przy wolno wzrastającym obciążeniu, dynamiczne, - przy
obciążeniu działającym gwałtowanie, zmęczeniowe – przy obciążeniach cyklicznych.
Badanie te są prowadzone w temp. Pokojowej, podwyższonej i obniżonej.
Do najbardziej charakterystycznych właściwości mechanicznych należą także:
-
plastyczność,
twardość (odporność na
-
pełzanie,
-
lepkość,
ścieralność (odporność
-
relaksacja,
-
ciągliwość,
udarność (odporność na
-
kruchość,
uderzenia),
-
sprężystość,
na ścieranie),
-
-
wgniatanie),
-
podatność na
rozmiękanie,
-
-
tiksotropia
Wytrzymałość na ściskanie (Rc) – jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom
ściskającym, przeciwstawiając się zniszczeniu.
Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na przyłożeniu obciążenia, którego konsekwencją
jest przybliżenie cząstek ciała do siebie.
Wartość liczbowa tej wytrzymałości stanowi iloraz siły ściskającej, która spowodowała
zniszczenie struktury materiału i powierzchni, na którą działa siła ściskająca.
Wytrzymałość na ściskanie – (Rc) – jest to największe naprężenie , jakie wytrzymuje próbka
badanego materiału podczas ściskania. Określa się ją wzorem:
-
Rc =
Fn
A
[MPa]1
gdzie: Fn – siła ściskająca (niszcząca) próbkę, [N],
A – przekrój poprzeczny próbki ściskanej, prostopadły do kierunku działania siły, [m2].
Wytrzymałość na rozciąganie ( Rr )
Wytrzymałość na rozciąganie – jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom
rozciągającym, przeciwstawiając się zniszczeniu.
Badanie wytrzymałości materiałów na rozciąganie polega na przyłożeniu siły, której
konsekwencją jest oddalanie cząstek ciała od siebie.
Wartość liczbowa wytrzymałości na rozciąganie stanowi iloraz siły rozciągającej
powodującej rozerwanie materiału i powierzchni przekroju poprzecznego, na którą działa siła.
Wytrzymałość na rozciąganie – (Rr) – jest to największe naprężenie , jakie wytrzymuje
próbka badanego materiału podczas rozciągania. Wyraża się ją następującym wzorem:
Rr =
Fr
A
[MPa]
gdzie: Fr – siła niszcząca próbkę, [N],
A – przekrój poprzeczny próbki rozciągającej, prostopadły do kierunku działania siły, [m2].
Wytrzymałość na zginanie ( Rz )
Wytrzymałość na zginanie – jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom
zewnętrznym powodującym zginanie, aż do jego złamania.
Wartość liczbowa wytrzymałości na zginanie stanowi iloraz niszczącego momentu
zginającego do wskaźnika wytrzymałości przekroju ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz