Materiałoznawstwo z elementami chemii

note /search

Materiałoznawstwo z elementami chemii- opracowanie definicji

 • Politechnika Wrocławska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2415

96 JW 7. Klasyfikacja stali* Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe. Do stali ...

Materiały inżynierskie a ekosystem - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Materiały inżynierskie a ekosystem (oddziaływanie środowiska na materiały i materiałów na środowisko). MATERIAŁY A EKOSYSTEM Podstawowy konflikt ludzkości -dążenie do obfitości dóbr a zachowanie zdrowego otoczenia człowieka -człowiek nie potrafi produkować bezodpadowo -znacząca cześć substanc...

Systematyka i właściwości podstawowych materiałów inżynierskich

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1834

Systematyka i właściwości podstawowych materiałów inżynierskich. Podstaw materiały inżynierskie to: 1. Metale 2. Ceramika 3. Szkła 4. Polimery 5. Elastromery 6. Kompozyty Metale charakteryzują się korzystnym połączeniem wysokich właściwości wytrzymałościowych i plastycznych w szerokim zakr...

Tensor naprężenia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1652

Tensor naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Charakterystyka prostych i złożonych przypadków wytrzymałościowych. Tensor naprężeń: Naprężenie to miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrzny...

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1750

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich (charakterystyki naprężeniowoodkształceniowe. Właściwości mech. Mat. Powiązane są z jego reakcja na obciążenie lub odkształcanie. Zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, określana jako jego wytrzymałość mechaniczna, stanowi pods...

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2485

Warunki równowagi płaskich i przestrzennych układów sił. Płaski dowolny układ sił znajduje się w równowadze, jeżeli sumy rzutów wszystkich sił na osie układu są równe zeru i moment wszystkich sił względem dowolnego punktu O płaszczyzny działania sił jest równy zeru. Jeżeli moment układu sił wzg...

Materiały inżynierskie, a ekosystem.

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

Materiały inżynierskie a ekosystem (oddziaływanie środowiska na materiały i materiałów na środowisko). MATERIAŁY A EKOSYSTEM Podstawowy konflikt ludzkości -dążenie do obfitości dóbr a zachowanie zdrowego otoczenia człowieka -człowiek nie potrafi produkować bezodpadowo -znacząca cześć substanc...

Tensor naprężenia - wykład

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275

Tensor naprężenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Charakterystyka prostych i złożonych przypadków wytrzymałościowych. Tensor naprężeń: Naprężenie to miara gęstości powierzchniowej sił wewnętrzny...

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich

 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2989

Właściwości mechaniczne materiałów inżynierskich (charakterystyki naprężeniowoodkształceniowe. Właściwości mech. Mat. Powiązane są z jego reakcja na obciążenie lub odkształcanie. Zdolność materiałów do przenoszenia obciążeń zewnętrznych, określana jako jego wytrzymałość mechaniczna, stanowi pods...