Wytrzymałość na rozciąganie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2646
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wytrzymałość na rozciąganie ( Rr )
Wytrzymałość na rozciąganie - jest to największy opór, jaki stawia materiał siłom rozciągającym, przeciwstawiając się zniszczeniu. Badanie wytrzymałości materiałów na rozciąganie polega na przyłożeniu siły, której konsekwencją jest oddalanie cząstek ciała od siebie.
Wartość liczbowa wytrzymałości na rozciąganie stanowi iloraz siły rozciągającej powodującej rozerwanie materiału i powierzchni przekroju poprzecznego, na którą działa siła. Wytrzymałość na rozciąganie - (Rr) - jest to największe naprężenie , jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas rozciągania. Wyraża się ją następującym wzorem:
Rr = [MPa]
gdzie: Fr - siła niszcząca próbkę, [N],
A - przekrój poprzeczny próbki rozciągającej, prostopadły do kierunku działania siły, [m2].
Badane próbki mają różny (specjalny) kształt, zależny od rodzaju materiału, np. stal budowlana - pręty; drewno - wiosełka; zaczyny i zaprawy - ósemki o wymiarach 22,5 x 22,5 x 78,0 mm (PN-85/B-04500). Taki kształt próbek zapewnia rozerwanie próbki w miejscu o najmniejszym, dokładnie mierzalnym przekroju.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz