Politechnika Częstochowska

note /search

Wielomian interpolacyjny Newtona z ilorazami różnicowymi

 • Politechnika Częstochowska
 • Informatyka i metody obliczeniowe w naukach o Ziemi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2072

ZADANIE: ZBUDUJ WIELOMIAN INTERPOLACYJNY NEWTONA Z ILORAZAMI RÓŻNICOWYMI... III. OBLICZENIE WARTOŚCI sin 55° Z UZYSKANEGO WIELOMIANU P3(x) = -6,254545e – 0,7 – 2*0.8e – 0,5x2 + 0,017993x – 0,003629 f(55)=0,819031... (…) … - 0,...

Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomi...

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo komunikacyjne
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 4620

Jest to sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych. Notatka składa się z 12 stron (wraz z dokumentacją fotograficzną). ...Sprawozdanie nr 3 „Budownictwo komunikacyjne” ćwiczenia laboratoryjne Temat: Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m ... b) Zak...

Opracowanie badań labolatoryjnych

 • Politechnika Częstochowska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 3871

...1. Przedmiot cel oraz zakres opracowania. W dniu 26-11-2011 oraz 17-12-2011 w laboratorium Politechniki Częstochowskiej na wydziale budownictwa zostały przeprowadzone badania elementów murowych ceramicznych.            Przedmiotem  opracowania były elementy murowe ceramiczne LD w postaci...

Sprawozdanie z badań betonu

 • Politechnika Częstochowska
 • Technologia betonu
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 4172

...Staranne wykonanie naszych zadań spowodowało iż odmierzone przez nas próbki zgodziły się z sumowaną ilościa frakcji oraz zawartością pyłów.W powstałym wykresie frakcji dwie z trzech próbek zawierają się częściowo we wzorcowej krzywej uziar...

Warunki cieplne i wilgotnościowe - laboratorium z fizyki budowli

 • Politechnika Częstochowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4480

...Dla każdego z nas ważnym czynnikiem jest mikroklimat pomieszczeń, w którym przebywamy. Chcemy, by pomieszczenia te były przystosowane zgodnie ze sposobem użytkowania. Komfort przebywania zapewnia nam odpowiednie nasłonecznienie pomieszczenia, odpowiednią temperaturę oraz wygląd i funkcjona...

Obliczenia średniego ruchu dobowego

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo komunikacyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3031

...godnie z przeprowadzonymi badaniami, które tylko potwierdziły moje obserwacje na drodze którą przejeżdżam 2-3 razy na dobę, możemy zaobserwować silne nasilenie ruchu pojazdów osobowych jak również lekkich samochodów ciężarowych w godzinach rannych i popołudniowych. Wynika to z przeprowadzen...

Badanie faktury nawierzchni drogowych metoda piaskową

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo komunikacyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4452

...Badanie zostało wykonane metodą plamy piaskowej. Badania wykonuje się przy zużyciu 50ml piasku. Do przeprowadzenia badania należ zaopatrzyć się także w linijkę o długości 80cm i taśmę mierniczą. Na obraną wcześniej nawierzchnię należy...

Badanie wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego płytą dynamic...

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo komunikacyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3906

...Zasada działania płyty ZFG polega na wywołaniu udarowego obciążenia gruntu poprzez opuszczenieruchomego obciążnika wzdłuż prowadnicy. Przyspieszenie płyty mierzone jest przez wbudowany w nią czujnik przemieszczeń. Sygnał pomiarowy zostaje zapamiętany w pamięci elektronicznego rejestratora...

Konspekt - budownictwo ogóle

 • Politechnika Częstochowska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4634

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...