Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 4613
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m - strona 1 Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m - strona 2 Ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m - strona 3

Fragment notatki:

Jest to sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych. Notatka składa się z 12 stron (wraz z dokumentacją fotograficzną).

...Sprawozdanie nr 3
„Budownictwo komunikacyjne”
ćwiczenia laboratoryjne

Temat: Ocena wizualna stanu technicznego
nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m
...
b) Zakres obliczeniowy
x = 3/B
x = 3/2,70
x = 1,11

Σ1M = 4,67 * 1,11 = 5,18m2
Σ1D = 1,21 * 1,11 = 1,34m2
Σ2M = 3,25 * 1,11 = 3,61mb
Σ2D = 7,57 * 1,11 = 8,40mb
Σ3D = 13,47 * 1,11 = 14,95m2
Σ4 = 2,77 * 1,11 = 3,07m2...


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Katedra Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych
Sprawozdanie nr 3
„Budownictwo komunikacyjne”
ćwiczenia laboratoryjne
Temat: Ocena wizualna stanu technicznego
nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m
Wykonała: ……………..
rok II, sem III, gr. VII
rok akademicki. 2011/2012
Data złożenia: 08.11.2012 r.
Ocena:
Częstochowa, październik 2012r.
Badanie równości nawierzchni drogowej metodą łaty i klina
1.Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest System Oceny Stanu Nawierzchni „SOSN”; wytyczne stosowania:
załącznik A „Zasady ciągłego obmiaru uszkodzeń i oceny stanu nawierzchni bitumicznych metodą oceny wizualnej w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN” załącznik E „ Katalog typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciągłego obmiaru metoda oceny wizualnej w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN”
2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena wizualna stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku pomiarowym 100 m. Jest to odcinek ul. Błonie w Starym Koniecpolu.
3. Dane ogólne
Wykorzystane dane oraz wzory:
Szerokość pasa: B = 2,7 m
Zakres obliczeniowy : x2 = 3/B * x1'
Wskaźnik nośności: n = 1 - P/100
Wskaźnik stanu powierzchni: p = 1 - P/100
Współczynnik P: P = 0,9 * Pij max + 0,1 * ΣPij
gdzie:
ΣPij - suma punktów obliczonych dla uszkodzenia „i” przy szkodliwości „j”
jmax - szkodliwość, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
4. Obliczenia wskaźnika nośności i wskaźnika stanu powierzchni
a) Zakres
Σ1M = 2,13+2,54 = 4,67m2
Σ1D = 0,16+1,05 = 1,21m2
Σ2M = 2,25+1,00 = 3,25mb
Σ2D = 2,60+1,97+3,00 = 7,57mb
Σ3D = 4,10+4,68+4,69 = 13,47m2
Σ3 = 4 * 0,30 = 1,20m2
Σ4 = 0,53+2,24 = 2,77m2
b) Zakres obliczeniowy
x = 3/B
x = 3/2,70
x = 1,11
Σ1M = 4,67 * 1,11 = 5,18m2
Σ1D = 1,21 * 1,11 = 1,34m2
Σ2M = 3,25 * 1,11 = 3,61mb
Σ2D = 7,57 * 1,11 = 8,40mb
Σ3D = 13,47 * 1,11 = 14,95m2
Σ4 = 2,77 * 1,11 = 3,07m2
c) Punktacja według szkodliwości
P1M = 60*(4,67/300)0,25*0,80 = 16,95
P1D = 100*(1,21/300)0,25*0,80 = 20,16
P2M = 35*(3,25/200)0,25*0,80 = 10,00 P2D = 65*(7,57/200)0,25*0,80 = 22,94 P3D = 70*(13,47/75)0,33*0,80 = 31,78
P4 = 55*(2,71/300) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz