Badanie faktury nawierzchni drogowych metoda piaskową

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4452
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie faktury nawierzchni drogowych metoda piaskową - strona 1 Badanie faktury nawierzchni drogowych metoda piaskową - strona 2 Badanie faktury nawierzchni drogowych metoda piaskową - strona 3

Fragment notatki:
...Badanie zostało wykonane metodą plamy piaskowej. Badania wykonuje się przy zużyciu 50ml piasku. Do przeprowadzenia badania należ zaopatrzyć się także w linijkę o długości 80cm i taśmę mierniczą.

Na obraną wcześniej nawierzchnię należy wysypać odmierzone 50ml piasku, kolejnie za pomocą linijki równomiernie rozprowadzić piasek w taki sposób, aby nie pozostał on na powierzchni, lecz wypełnił nierówności w badanej nawierzchni. Rozprowadzanie piasku wykonać trzeba w taki sposób aby piasek utworzył okrąg prawidłowo zwany plamą piaskową....

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Sprawozdanie nr 2
„Budownictwo komunikacyjne”
ćwiczenia terenowe
Temat: Badanie faktury nawierzchni drogowych
metodą plamy piaskowej Wykonała : Jolanta Przykuta
rok II, sem. 4, gr. II
rok akad. 2011/2012
Data złożenia:
Ocena:
Częstochowa, czerwiec 2012r.
1. Opis badanych nawierzchni (próbek) :
Badanie faktury nawierzchni drogowej zostało wykonane na asfaltobetonie znajdującym się na parkingu przed Wydziałem Budownictwa, który mieści się przy ulicy Akademickiej w miejscowości Częstochowa.
Do badania wykorzystaliśmy tylko jedna nawierzchnia (A) 2. Sposób przeprowadzenia badań :
Badanie zostało wykonane metodą plamy piaskowej. Badania wykonuje się przy zużyciu 50ml piasku. Do przeprowadzenia badania należ zaopatrzyć się także w linijkę o długości 80cm i taśmę mierniczą. Na obraną wcześniej nawierzchnię należy wysypać odmierzone 50ml piasku, kolejnie za pomocą linijki równomiernie rozprowadzić piasek w taki sposób, aby nie pozostał on na powierzchni, lecz wypełnił nierówności w badanej nawierzchni. Rozprowadzanie piasku wykonać trzeba w taki sposób aby piasek utworzył okrąg prawidłowo zwany plamą piaskową.
Ostatnim etapem jest dokonanie pięciu pomiarów średnicy powstałej palmy piaskowej przy użyciu taśmy mierniczej. Otrzymane wyniki należy umieścić w tabeli i na ich podstawie ustalić wskaźnik współczynnika tarcia.
3. Wyniki badań wielkości tekstury :
Data
Nawierzchnia
Nr pomiaru
Średnica plamy, cm
(pomiary)
Średnica plamy, cm
(średnia)
Wskaźnik T, mm
30.06.2012
A (asfaltowa)
1
43,5
48,25
273,44
2
51
3
53
4
45,5
Wzór: T == 27,344 cm = 273,44 mm
4. Wnioski z badania wielkości tekstury :
Odzwierciedleniem faktury nawierzchni jest wskaźnik T - im mniejszy tym równiejsza faktura.
Z otrzymanych wyników i w oparciu o tabelę umieszczoną poniżej wielkość tekstury należy zakwalifikować do klasy D. Stan nawierzchni ocenić jako zły .
Klasa
Ocena stanu nawierzchni
Miarodajny współczynnik tarcia A
Stan dobry
≥ 0,52
B
Stan zadowalający
0,37÷0,51
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz