Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 12957
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu - strona 1 Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenie nr 2
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu.
Wytrzymałość betonu na rozciąganie zależy w dużej mierze od przyczepności ziaren
kruszywa do stwardniałego zaczynu cementowego. Ze względu na duże zróżnicowanie ziaren
kruszywa, wyniki tego typu badań wykazują duży rozrzut i są zależne od kształtu i wielkości
próbek. Z tego względu dla celów praktyki budowlanej, wytrzymałość na rozciąganie
uzależnia się od wytrzymałości na ściskanie.
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu nazywane jest często
metodą brazylijską. Przeprowadza się je, przykładając siłę przez podkładki o szerokości 0,1d
(d - szerokość/średnica dla próbek kostkowych/walcowych) – patrz rysunek. Podkładki
powinny być wykonane z twardej płyty pilśniowej grubości 4 mm ± 1 mm.
Do badań zaleca się stosowanie kostek o boku 150 mm lub walców o średnicy 150mm i
wysokości 300mm.Próbkę obciąża się w sposób ciągły, wywołując wzrost naprężeń
rozciągających w próbce z prędkością 0,06 ± 0,04 MPa/s, zaś czas do zniszczenia próbki nie
powinien być krótszy niż 30 s.
Schemat badania próbek sześciennych (a) i walcowych (b) na rozciąganie przy
rozłupywaniu
Wytrzymałość próbek na rozciąganie przy rozłupywaniu oblicza się ze wzorów:
 dla próbek kostkowych

fclspl =2F/d2
dla próbek walcowych
fclspl =2F/dl
Ćwiczenia laboratoryjne
Prawidłowy obraz zniszczenia próbki w tym badaniu to pęknięcie w płaszczyźnie
wyznaczonej liniami przyłożenia siły. Nie ma przepisów polskich określających liczbę próbek
niezbędnych do opracowania wyników. Sugeruje się, aby było min 15 próbek, a do celów
sondażowych min 6. Do opracowania wyników wykorzystuje się wzory analogicznie jak przy
badaniu wytrzymałości na ściskanie.
Przebieg ćwiczenia laboratoryjnego
Celem ćwiczenia było określenie wytrzymałości betonu próbek betonowych na rozciąganie
przy rozłupywaniu.
Do badania użyto 3 próbki kostkowe o wymiarach boku 150 mm.
Przed badaniem, próbki zmierzono i zważono a uzyskane wartości wprowadzono do
komputera prasy wytrzymałościowej. Opracowanie wyników badania odbyło się
automatycznie przy pomocy komputera i zostały podane w postaci gotowego wydruku.
Obciążenie na próbki zostało przyłożone poprzez podkładki z twardej płyty pilśniowej o
grubości 4 mm i szerokości 15 mm, zgodnie z wytycznymi sposobu przeprowadzania
badania.
Wyniki badania dla próbek:
Próbka
1
2
3
Siła niszcząca Wytrzymałość na rozciąganie
[kN]
[MPa]
125,5
3,55
138,2
3,90
197,3
5,50
Szczegółowe wyniki badania zawarto w załączniku nr 2.
Na podstawie wyników badania nie można określić średniej wytrzymałości betonu na
rozciąganie, ponieważ próbki wykonane były z różnych klas betonu.
Głównym celem ćwiczenia było pokazanie sposobu przeprowadzania badania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz