Badanie wytrzymałości betonu naciskanie przy pomocy młotka Schmidta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie wytrzymałości betonu naciskanie przy pomocy młotka Schmidta - strona 1 Badanie wytrzymałości betonu naciskanie przy pomocy młotka Schmidta - strona 2 Badanie wytrzymałości betonu naciskanie przy pomocy młotka Schmidta - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenie nr 3
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie przy pomocy młotka Schmidta.
Metoda badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta należy do
grupy metod nieniszczących. Jest ona przydatna w sytuacji, kiedy konieczna jest ocena
wytrzymałości betonu w konstrukcji już istniejącej. Metoda ta jest metodą sklerometryczną,
która opiera się na zależności między powierzchniową twardością betonu a jego
wytrzymałością na ściskanie.
Badanie przeprowadza się zgodnie z normą PN-74/B-06262 „Metoda sklerometryczna
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N”
Młotek Schmidta jest przyrządem umożliwiającym ocenę powierzchniowej twardości betonu
na podstawie pomiaru odskoku od betonowej powierzchni masy trzpienia z układem
sprężynowym uderzającego z określoną siłą. Wartością mierzoną jest tzw. liczba odbicia (L),
którą odczytuje się na skali młotka.
Rozróżnia się 4 typy młotków Schmitda, różniące się energią uderzenia:
• N – średni (normalny),
Ćwiczenia laboratoryjne
posiada energie uderzenia 2,21 Nm, stosowany do badania betonu zwykłego w
konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych,
• L – lekki,
posiada energie uderzenia 0,74 Nm, przeznaczony do badań betonów lekkich i zapraw,
• M – ciężki (masywny),
posiada energie uderzenia 29,5 Nm, używany do badania betonu nawierzchni dróg i
lotnisk, mostów, fundamentów i innych masywnych konstrukcji,
• P – wahadłowy
posiada energie uderzenia 0,88 Nm, przeznaczony do badań betonów o małej twardości i
wytrzymałości.
Przeprowadzenie badania :
młotek ustawić prostopadle do badanej powierzchni i powoli naciskać.
nacisk powoduje cofnięcie się masy uderzeniowej i naciągnięcie sprężyny
uderzeniowej. (Cofnięcie się masy powoduje automatyczne zwolnienie i uderzenie w
trzpień. Po uderzeniu masa odskakuje na pewien odcinek, rejestrowany za pomocą
wskaźnika).
odczyt na skali - liczba odbicia L.
dla wszystkich typów młotków zasady pomiarów są identyczne.
Liczba miejsc badań:badanie przeprowadzać co najmniej w 12 miejscach w elemencie wykonanym z jednej
partii betonu,
w elementach prefabrykowanych dopuszcza się 6 miejsc
w każdym badanym miejscu należy wykonać przynajmniej 5 odczytów.
Należy unikać badania miejsc:


w odległości mniejszej niż 3-4 cm od krawędzi elementu,
powierzchni skorodowanych,
elementów o małej sztywności (płyty, tarcze o grubości

(…)

…),
powierzchni zawilgoconych (zaniżone odczyty),
na ziarnach kruszywa grubego (duży rozrzut wyników),
miejsc, pod którymi przewiduje się istnienie zbrojenia konstrukcyjnego lub innych
wkładek
na głębokości do 3 cm.
Opracowanie wyników


na podstawie badań uzyskuje się wartość tzw. liczby odbicia L, którą odczytuje się
bezpośrednio ze skali młotka
obliczenie wytrzymałości betonu na ściskanie R:
Ćwiczenia laboratoryjne
R  a  L2  b  L  c
gdzie:
L – liczba odbicia na podstawie średniej
arytmetycznej z 12 miejsc badań,
a, b, c – parametry określone na podstawie krzywej regresji, opracowanej doświadczalnie wg
Instytutu Techniki Budowlanej.
Przebieg ćwiczenia laboratoryjnego
Celem ćwiczenia było określenie wytrzymałości na ściskanie betonu próbki betonowej przy
użyciu młotka Schmidta typu N.
Badaną próbką…
… 
_
1 n 
1

2,356  1,085
 Li  L  

n  1 i 1
2

- współczynnik zmienności liczb odbicia
vL 
sL
_
 100% 
L
1,085
 100%  2,16%
50,25
- średnia wytrzymałość betonu na ściskanie dla próbki sześciennej

_
_
7,36
2
f cm  L 0,0409 L v L  1  0,914  _ 


L 7,36 

f cm  50,250,0409  50,25 2,16 2  1  0,914 
  50,03MPa
50,25 - współczynniki poprawkowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz