Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych - strona 1 Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych - strona 2 Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Materiały budowlane
Ćwiczenie 4
Badanie techniczne pap i lepiszczy bitumicznych
Sekcja 4
Grupa 5
Rok akademicki
2012/2013
1. Badanie giętkości papy
Wyginamy próbkę na klockach o zmniejszających się średnicach. Cztery próbki przeznaczone do
badania wyginamy dookoła pół-obwodu klocka ruchem jednostajnym. Obserwujemy wierzchnie
powierzchnie.
Rodzaje pap:
a. Papa podkładowa
b. Papa wierzchniego krycia
c. Papa izolacyjna
łuki
papy
40mm
30mm
20mm
10mm
a
b.z.
b.z.
b.z.
rysy, pęknięcia
b
delikatne rysy
rysy
kruszy się, rysy
duże pęknięcia
c
b.z.
b.z.
b.z.
b.z.
2. Ciągliwość asfaltu (duktylometr)
Ciągliwością asfaltu nazywamy zdolność jego do rozciągania się , mierzoną długością próbki
chwili jej rozerwania. Wyrażoną w centymetrach. Pomiaru dokonujemy na duktylometrze ,
wypełnionego wodą o temperaturze około 25ºC. Foremkę z asfaltem umieszczamy w
duktylometrze, zakładać ją na sworzniach obu mostków, wskazówkę duktylometru
ustawiamy w położeniu 0. Prędkość rozciągania przydanej temperaturze wody powinna
wynosić 5cm/min. Obserwujemy rozciąganie asfaltu i odczytujemy położenie wskazówki na
przyrządzie w chwili rozerwania się próbki.
Temp. wody 20o
a – 37 mm
b – 35 mm
3. Penetracja asfaltu (penetrometr)
Konsystencja wyrażona jest jako głębokość dziesiętnych częściach milimetra, na jaką wnika
pionowo w próbkę igła. Obciążenie 100g, czas obciążenia 5 s. Badanie wykonuje na
penetrometrze, powoli opuszczamy igłę, aby jej koniec ściśle pokrywał się z jej odbitym
obrazem na powierzchni próbki. Za każdym badaniem ustawiamy na „0”. Igle nie należy
spuszczać na obrzeża narzynka.
Czas penetracji 5 sek.
1
2
3
4
5
79 mm
82 mm
36 mm
48 mm
62 mm
4. Przesiąkliwość papy
Pojedynczą próbkę wraz z położonym od jej strony spodniej krążkiem bibuły do sączenia oraz
nałożonym obustronnie wałeczkami plasteliny umieszczamy pomiędzy uszczelkami przyrządu
następnie zaciskamy równomiernie w celu uzyskania szczelności. Do rury przyrządu ostrożnie
wlewamy wody. Po pewnym czasie wykonujemy oględziny w celu stwierdzenia, czy
zwilgotniała bibuła.
Założoną papę wierzchniego krycia
Czas założenia 1030
Słup wody wynosił 20 cm
Po upływie doby słup wody wynosił……
5. Oznaczenie siły zrywającej i wydłużenie przy zerwaniu papy.
lo [mm]
siła F daN
∆l [mm]
a
239
35
8
b
252
39
9
c
282
31
13
6. Mięknienie asfaltu.
Poziomy krążek produktu asfaltowego, umieszczamy w mosiężnych pierścieniach. Jest
ogrzewany w sposób kontrolowany w łaźni cieczowej, przy czym krążek podtrzymuje stalową
kulkę. Za temperaturę mięknienia przyjmujemy temperaturę, w której krążek zmięknie na
tyle, aby kulka otoczona produktem asfaltowym spadając pokonała odległość 25,0 mm .
Pomiar: 100o
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz