Materiały budowlane, Materiały kamienne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 4963
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane, Materiały kamienne - strona 1 Materiały budowlane, Materiały kamienne - strona 2 Materiały budowlane, Materiały kamienne - strona 3

Fragment notatki:...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia
-skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych.
Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o stałym składzie chemicznym i stałych właściwościach
Minerały skałotwórcze – kwarc, ortoklaz, plagioklaz, mika, skaleń, oliwin
Struktura – zespół cech określających sposób wykształcenia wielkość, formę oraz wzajemne powiązania materiałów skałotwórczych:
-krystaliczna (grubo-, średnio-, drobno krystaliczna, skrytokrystaliczna, równo-, różno krystaliczna)
-porfirowa
-ziarnista (grubo-, średnio-, drobnoziarnista, równoziarnista, różnoziarnista)
-szklista...
Wymagania techniczne:
*Normy:
- PN – Polskie Normy
- EN – Europejskie Normy
- PN-EN – Norma Polska Europejska
- ISO – Norma Międzynarodowa
*Przepisy resortowe
*Aprobaty techniczne: dane materiałów, metody adań, warunki przechowywania i transportu
*Badania materiałów budowlanych:
- Instytut Techniki Budowlanej
- Instytut Badawczy Dróg i Mostów
- Laboratorium akredytowane innych jednostek badawczych...

...Określenie przydatności materiałów:
*Stosowanie niewłaściwych materiałów:
- skrócenie czasu eksploatacji
- brak możliwości przejęcia obciążeń
- brak trwałości podczas całego okresu eksploatacji
- szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierząt

Rola materiałów budowlanych:
*Wpływ na:
- konstrukcję budowli
- jej bryłę i formę architektoniczna
- wymiary
- wygląd estetyczny...

(…)

…) wylewne - bazalt, andezyt, diabaz, porfir, melafir
-skały osadowe
-skały przeobrażone (metamorficzne)
Skały magmowe głębinowe -Skały magmowe wylewne - zastygające szybko na powierzchni skorupy ziemskiej o strukturze drobno- lub mikrokrystalicznej, po bardzo szybkim stygnięciu - struktura szklista.
Granit:
-struktura - drobno-, średnio-, grubokrystaliczna
-tekstura - zbita bezładna
-składniki - kwarc…
…, Nasiąkliwość = 0.5-1.0%, ścieralność = 0.9cm, całkowita mrozoodporność, wysoka odporność na działanie kwasów
-łatwy w obróbce, łatwość szlifowania i polerowania, doskonały materiał rzeźbiarski
Zastosowanie: jako okładziny płytowe ścian, stopnie, cokoły, posadzki
Występowanie i eksploatacja: południe Polski między Czorsztynem i Szczawnicą.
Skały osadowe:
-Krzemionkowe i okruchowe (osady klastyczne) - piaskowce…
…, definiowana przez współczynnik rozszerzalności liniowej lub objętościowej
*liniowa:
gdzie: - długość przedmiotu po zmianie temperatury,
- długość początkowa,
- współczynnik rozszerzalności liniowej,
- przyrost temperatury.
*objętościowa:
gdzie: - objętość cieczy po zmianie temperatury,
- objętość początkowa,
- współczynnik rozszerzalności objętościowej.
Ognioodporność - cecha materiału charakteryzująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz