Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych - strona 1 Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych - strona 2 Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych - strona 3

Fragment notatki:


Cechy techniczne naturalnych materiałów kamiennych Sprawozdanie Ćwiczenia dotyczą badania materiału skalnego (marmur „Zielona Marianna”, granit „Strzegom”) oraz jego oceny.
Pojęcia Struktura skały - zespół cech określających sposób wykształcenia, wielkość i formę oraz sposób współwystępowania składników skałotwórczych. Rozróżnia się m.in. strukturę:
krystaliczną (grubokrystaliczną, średniokrystaliczną, drobnokrystaliczną, skrytokrystaliczną, równokrystaliczną, różnokrystaliczną),
porfirową,
ziarnistą (gruboziarnistą, średnioziarnistą, drobnoziarnistą, skrytoziarnistą, różnoziarnistą),
szklistą.
Tekstura skały - przestrzenne rozmieszczenie (ułożenie) oraz sposób wypełnienia przez składniki skałotwórcze masy skalnej. Rozróżnia się m.in. teksturę:
zbitą
porowatą (np. mikroporowatą, komórkową, jamistą, pęcherzykową, gąbczastą),
migdałowcową,
bezładną,
uporządkowaną (np. warstwową, łupkową, kulistą).
GRANIT „ STRZEGOM ” Występuje w miejscowości Strzegom, w obrębie masywu granitowego Strzegom-Sobótka.
Opis makroskopowy :
skała magmowa głębinowa. Granit biotytowy barwy jasnoszarej, pstrej, niekiedy z odcieniem seledynowym. Struktura drobnoziarnista, łupliwość dobra, trójkierunkowa, przełom równy. W masie skalnej występują nieliczne jaśniejsze skupiska skalenia i kwarcu, lub ciemniejsze biotytu w formie gniazd i smug, oraz nieliczne żyły aplitowi lub pegmatytowe barwy jaśniejszej różnych kierunkach przebiegu.
Techniczne własności skały: - ciężar obj. 2,60-2,67 g/cm 3 -wytrzymałość na ściskanie 800-1400 kG/ cm 2 -ścieralność na tarczy Boehmego 0,16-0,25 cm
-nasiąkliwość(wagowa) 0,3-0,4%
-mrozoodporność-całkowita
Zastosowanie: Na wszelkiego rodzaju wykładziny pionowe i poziome w budownictwie powszechnym oraz jako materiał konstrukcyjny w budownictwie inżynieryjnym, również na pomniki, krawężniki, oporniki, znaki geodezyjne.
Granit Strzegom daje się doskonale polerować. Z uwagi na dobrą łupliwość można uzyskiwać duże, równe płaszczyzny naturalnego przełomu. Jest odporny na ługi, tłuszcze i kwasy. Złoże pozwala na uzyskiwanie bardzo dużych wymiarów bloków, ich wielkość jest jednak ograniczona nośnością urządzeń dźwigowych.
MARMUR „ZIELONA MARIANNA” Geneza skały Marmur - należy do skał metamorficznych (przeobrażonych) powstałych ze skał magmowych i osadowych przez przekształcenie pierwotnej budowy i składu mineralnego pod wpływem warunków fizyko-chemicznych, a także doprowadzenia innych składników.

(…)

… Wynik badania próbki: U>25 cykli (bardzo dobra mrozoodporność)
Twardość w skali Mohsa
Badaną próbkę próbuje się zarysować minerałami uporządkowanymi według twardości. Kolejno 1-talk, 2-gips, 3-kalcyt, 4-fluoryt, 5-apatyt, 6-ortoklaz, 7-kwarc, 8-topaz, 9-korund, 10-diament. Skala jest dziesięciostopniowa, a oznaczamy ją numerem poprzedzający minerał który zarysował próbkę.
Wynik badania próbki: Twardość…
… innych składników. Badana próbka pochodzi z okolic Stronia Śląskiego.
Budowa
Skała osadowa przeobrażona, krystaliczna o barwie szaro-zielonej z licznymi plamami i smugami koloru jasnozielonego, beżowego i różowego. Struktura drobno- i średnio-krystaliczna. Tekstura zbita i bezładna. W skład mineralogiczny wchodzi kalcyt i dolomit.
Fizyczne własności skały:
-ciężar ob. 2,70-2,74 g/cm3 - wytrzymałość na ściskanie…
…, jednak pod wpływem działania warunków atmosferycznych traci poler i szarzeje. Analiza właściwości fizyko-mechanicznych
Gęstość pozorna, kg/m3
Oznaczenie wg PN-EN 1936:2001
Objętość liczymy metodą bezpośrednią w przypadku próbki o regularnych kształtach:
-sześcian o boku 50 +/- 3 mm
-walec o h równej 50 +/- 3mm -prostopadłościan o bokach 40÷60 mm
Przy próbkach nie regularnych stosuje się metodę hydrostatyczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz