Piaskowiec - cechy fizyczne i właściwości - Woda destylowana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4263
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piaskowiec - cechy fizyczne i właściwości - Woda destylowana - strona 1 Piaskowiec - cechy fizyczne i właściwości - Woda destylowana - strona 2 Piaskowiec - cechy fizyczne i właściwości - Woda destylowana - strona 3

Fragment notatki:

Określenie cech fizycznych i właściwości na przykładzie piaskowca „wąchockiego”.A1) Rodzaj skałyosadowa, okruchowa skała lita powstała wskutek naturalnego nagromadzenia i wtórnego spojenia okruchów mineralnych i skalnych2) Miejsce występowaniaokolice Wąchocka3) Budowa skały tekstura, strukturaskała o strukturze ziarnistej i teksturze bezładnej lub uporządkowanej zbitej lub porowatej, główne składniki to ziarna kwarcu spojone lepiszczem (krzemionkowym, ilastym, węglanowym, żelazistym lub mieszanym)4) Skład mineralogicznyB) Cechy techniczne, wyniki badań, wymagania, analiza wyników wg załącznika 3.Rodzaj oznaczenia.wynik badańwymagania normoweocena rodzaju skały1) Gęstość pozorna [kg/m323802200-2600piaskowiec ciężki2) Nasiąkliwość wagowa %4,20,5-5mało nasiąkliwy3) Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym MPa7561-120średnia4) Ścieralność na tarczy Boehmego [cm]0,450,25-0,5mała ścieralność5) Mrozoodporność liczba cykli21po 21 cyklachdobra6) Możliwość uzyskania polerumatowanie daje się polerowaćbrak7) Odporność na niszczące działanie atmosfery (zawartość SO2 mg/dm3)50,5-10średnioodpornyC) Zastosowanie w budownictwie.Zalecane: fundamenty i obiekty lądowe, cokoły, ściany budynków niemieszkalnych, gzymsy i obramienia, okładziny pionowe zewnętrzne i wewnętrzne, budownictwo inżynierskie mostowe i wodne, krawężniki, znaki i słupy, kostka i brukowiec, kruszywa drogowe i kolejowe, kruszywa do betonówStosowanie możliwe, ale, nie zalecane: ściany budynków mieszkalnych, okładziny poziome zewnętrzne i wewnętrzne, mączki i wypełniaczeStosować nie należy: jako kruszywa do lastrykoD) Szkice wybranych wyrobów.Podokienniki płaskie typ IVOpaski okienne blokowe profilowanePłyty okładzinowe wewnętrzne tarte przycięte na wymiar.Definicje:struktura: zespół cech decydujący o kształcie, wykształceniu i powiązaniu kryształów (formie)grubo, średnio i drobno krystalicznejporfirowej szklistejziarnistej-tekstura: sposób przestrzennego ułożenia minerałów, oraz stopień wypełnienia rodzaje:bezładnazbitaporowatagąbczastaOpisy badań:Oznaczanie nasiąkliwości piaskowca: wg PN-B04101/1985Oznaczenie nasiąkliwości materiałów kamiennych przeprowadza się dwoma metodami:zwykłą, badanie przy normalnym ciśnieniu atmosferycznymgotowania, na próbkach gotowanych w wodzie Kształt i wymiary próbek:--sześciany o boku 50 + 3 mm--walce o h= równe również 50 + 3 mmprostopadłościany o wymiarach boków 40x60 mmPróbki powinny być suszone w temperaturze 105-110 C. Suchą próbkę należy umieścić w naczyniu i zalać wodą destylowaną o temperaturze pokojowej do ¼ wysokości próbki. Po 2 godzinach należy dodać wody ½ wysokości próbki, a po dalszych 3 godzinach do ¾ wysokości próbki. W takim zanurzeniu próbka powinna pozostać jeszcze 19 godzin tj. razem 24 godziny, licząc od chwili rozpoczęcia nasycania wodą. Po tym czasie próbkę należy całkowicie zalać wodą tak, aby górna powierzchnia próbki znalazła się około 2 cm poniżej zwierciadła wody i pozostawić w wodzie przez następną dobę. Następnie próbkę należy wyjąć, obetrzeć lnianą ściereczką i zważyć z dokładnością do 0,1 g, po czym ponownie zanurzyć w wodzie. Następne warzenia należy wykonywać, co 24 h. Oznaczenie wody należy uważać za zakończone, gdy dwa kolejne warzenia nie będą się różnić więcej niż 0,2 g.Oznaczenie można wykonać na kilku próbkach jednocześnie, pod warunkiem, aby próbki podczas badania nie stykały się ze sobą i nie dotykały ścianek naczynia.Oznaczenie nasiąkliwości po gotowaniu wykonujemy na tej samej próbce, na której uprzednio oznaczana była nasiąkliwość zwykła. Próbkę tę należy umieścić w naczyniu z wodą tak, aby górna jej powierzchnia znajdowała się około 2 cm poniżej zwierciadła wody i gotować w ciągu 3 godzin utrzymując stały poziom wody. Po zakończeniu gotowania i ostudzeniu do temperatury pokojowej próbkę trzeba wyjąć, obetrzeć lnianą ściereczką, zważyć z dokładnością do 0,1 g. Oznaczenie można też wykonywać na kilku próbkach jednocześnie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz