Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

note /search

Materiały budowlane, Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Materiały budowlane
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 5201

...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia -skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych. Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o...

Wstęp do budownictwa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wstęp do budownictwa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4004

...Architektura to sztuka budowania obrazów przestrzennych. Obrazy przestrzenne odbierane są przez przechodnia jakby były w pozornym ruchu. Architektura ujmuje przestrzeń użyteczną w materialne ramy. Architektura to dyscyplina nauki organizująca i kształtująca wszelkie przestrzenie w formy nie...

Materiały kamienne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Materiały budowlane
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2772

...Uzyskane ze sztucznego rozdzielenia i obróbki skał lub rozdrobnienia w wyniku naturalnego procesu np. wietrzenia -skały rodzime zbudowane z materiałów albo spojonych ze sobą cząstek tego samego materiału Lu kilku innych. Minerały – substancje naturalne (pierwiastki lub związki chemiczne) o ...

Ruch obrotowy

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Kinematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2639

Dokument dotyczy ruchu obrotowego, zawiera rysunki i wzory, ma 9 stron i porusza zagadnienia takie jak: ruch obrotowy, kinematyka ruchu obrotowego, przesunięcie kątowe, prędkość kątowa, częstość kątowa, dynamika ruchu obrotowego, moment siły, moment pędu, zachowanie momentu pędu, sztywne, moment be...

Budowa i ewolucja gwiazd

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Astronomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5544

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: materia, grawitacja, przestrzeń międzygwiazdowa, masa Słońca, detekcja neutrin, opis z gwiazd, analiza ruchów, paralaksa gwiazdy, Bessel i...

Fizyka - egzamin

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 6643

Bardzo treściwe opracowanie zagadnień na egzamin z fizyki. 14 stron wzorów, definicji. Wśród poruszanych zagadnień można znaleźć: układ jednostek SI, zasady dynamiki, zasada zachowania masy, przyczyny ruchu, dynamika, ruch prostoliniowy, tarcie statyczne, opór ośrodka, zasady dynamiki bryły sztywnej...

Dynamika ruchu postępowego i obrotowego

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4746

Jeżeli jakiś ruch bierze udział w kilku ruchach, to wypadkowe przemieszczenie punktu jest równe sumie wektorowej przemieszczeń wykonanych przez ten punkt w tym samym czasie w każdym z tych ruchów oddzielnie. Prędkość. jest to wielkość fizyczna którą określamy stosunek przemieszczenia do czasu w jak...

Wykłady - zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1932

Dokument zawiera opracowanie zagadnień na podstawie wykładów z przedmiotu fizyka Dokument ma 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: wielkości fizyczne, skalary, wektory, prędkość, prędkość kątowa, prędkość światła, prędkość dźwięku, droga, przyspieszenie, stała grawitacji, oddziaływanie grawitacy...

Zasada zachowania pędu II

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2093

doc. Tematyka notatki to zasada zachowania pędu II. Kwestie poruszone w pliku: układy o zmiennej masie, zderzenia w przestrzeni jednowymiarowej. Dodatkowo treść uzupełniona jest o wzory i przykłady zadań. Wykład 10 Zasada zachowani...

Zjawisko Zeemana

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1421

1 strona. Zjawisko Zeemana Zjawisko Zeemana polega na rozszczepieniu linii widmowych w polu magnetycznym. Zeeman stwierdził, że linie widmowe ulegają rozszczepieniu, gdy ciało wysyłające promieniowanie poddane jest działaniu silnego pola magnetycznego. Zeeman zauważył, że przy użyciu pól magnetycz...