Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - strona 2

note /search

Wstęp do budownictwa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Budownictwo
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2135

...Architektura to sztuka budowania obrazów przestrzennych. Obrazy przestrzenne odbierane są przez przechodnia jakby były w pozornym ruchu. Architektura ujmuje przestrzeń użyteczną w materialne ramy. Architektura to dyscyplina nauki organizująca i kształtująca wszelkie przestrzenie w formy ni...

Chemia wykłady 2

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1750

'1 :21.o~, Krystalografia opisuje uporzadkowanie przestrzenne [onow, atomow, ezasteczek w siecikrystalicznej cial stalych. Elementy sieci: • wezly sieci - punkty w ktrirych znajduja si~ skladniki budujace siec (atomy, jony lub ezqsteczki), • prosta sieciowa - prosta przechodzaca przez siee na kto...

Mechaniczne i elektryczne drgania wymuszone

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2226

Mechaniczne i elektryczne drgania wymuszone. Rezonans. Mechaniczne i elektryczne drgania wymuszone. Rezonans. Dla ciała o masie m przymocowanego do sprężyny częstość własna drgań wynosi ω=2πν=√k/2m, gdy nie występują siły tarcia, oraz ω’=2πν’, gdy siły tarcia są niewielkie. Taka sytuacja występuje, ...

Model atomu Bohra

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2296

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: J. J. Thomson, E. Rutherford, widma atomowe, model Bohra atomu wodoru, postulaty Bohra, moment pędu, stała Plancka, postulat Einsteina, kwantyzacja momentu pędu, wartości energii dozwolony...

Optyka geometryczna i falowa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1869

Wykład: Odbicie i załamanie. Zasada Fermata. Warunki stosowalności optyki geometrycznej. Zasada Huyghensa. Wykład 27 Optyka geometryczna i falowa 1 Wstęp 1 Odbicie i załamanie Przypomnienie kilku podstawowych wiadomości: współczynnik załamania; bezwzględny i względny n = c/v, n2,1 = v1/v2 (2...

Pęd, siła, dynamika

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

Dynamika Pedem nazywamy –wektorową wielkość fizyczną ,która jest iloczynem masy i prędkości Poruszającego się ciała. Siła –siła jest wielkością fizyczną równą stosunkowi zmiany pędu do czasu w którym Ta zmiana następuje p=t*F

Polaryzacja

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2079

Wykład 31 Polaryzacja Teoria przewiduje, że światło podobnie jak każda fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną. Kierunki drgań wektorów E i B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali. Na rysunku poniżej przed...

Pole magnetyczne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wiedza o społeczeństwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3199

Wartość maksymalną indukcji magnetycznej. Strumień indukcji magnetycznej. Reguła śruby prawoskrętnej. Pole magnetyczne traktujemy jako stan przestrzeni, w której występuje działanie siły na poruszające się ładunki. Aby badać właściwośc...

Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1729

Wykład: Prawo Ampera. Strumień magnetyczny. Przykładowe rozkłady prądów. Cewka (solenoid). Prawo Biota-Savarta. Wykład 22 Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna 1 Prawo Ampera Chcemy teraz znaleźć pole magnetyczne wy...