Wykłady - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - zagadnienia - strona 1 Wykłady - zagadnienia - strona 2 Wykłady - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera opracowanie zagadnień na podstawie wykładów z przedmiotu fizyka Dokument ma 39 stron i porusza zagadnienia takie jak: wielkości fizyczne, skalary, wektory, prędkość, prędkość kątowa, prędkość światła, prędkość dźwięku, droga, przyspieszenie, stała grawitacji, oddziaływanie grawitacyjne, grawitacja, objętość ciała, galon, mol, gramocząsteczka, liczność cząsteczek n, nuklid, liczba avogadra, masa molowa, masa atomowa, masa, ciężar właściwy, bezwładność, inercja, moment bezwładności, siły bezwładności, siła dośrodkowa Notatka porusza również zagadnienia takie jak: siła odśrodkowa, cosinusy kierunkowe, ruch obrotowy, względności teoria ogólna, równoważności zasada, prawa Keplera, nieinercjalny układ odniesienia, siła Coriolisa, symbole Christoffela, tensor, energia, energia kinetyczna, energia potencjalna, energii zachowania zasady Ponadto, notatka porusza również zagadnienia takie jak: dżul, praca, siła, pęd, pędu zasada zachowania, moment pędu, inercjalny układ odniesienia, przekształcenie (transformacja) Galileusza, przekształcenie Lorentza (transformacja), skrócenie (kontrakcja) Lorentza-Fitzgeralda, względności teoria szczególna, przestrzeń Minkowskiego, równania Maxwella, natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja, przenikalność magnetyczna, dywergencja, rotacja, gradient.

Politechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Studia zaoczne
semestr 1
Fizyka
wykłady
Wielkości fizyczne:
skalarne: masa, czas, objętość,
wektorowe: prędkość, przyspieszenie, siła.
Skalar, wielkość fizyczna (lub geometryczna) opisywana jedną liczbą (np. energia).
Wektor, uporządkowana para punktów [A, B], gdzie punkt A jest początkiem wektora a punkt B jego końcem. W interpretacji geometrycznej wektor to leżący na prostej i zawierający punkty A, B skierowany odcinek ([A, B]= - [B, A]) - kierunkiem wektora nazywa się kierunek tej prostej, zwrot określony jest przez kolejność punktów A i B. Istnieje kilka sposobów notacji wektora: [A, B] = = = a = . Składowymi wektora nazywa się różnice odpowiednich współrzędnych jego końca i początku Bx - Ax, By - Ay, Bz - Az, długość wektora jest długością odcinka AB (odległość). Wektorem przeciwnym do danego nazywany jest wektor o jednakowej długości i kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Wektor o jednostkowej długości jest wersorem. Wektory dzieli się na swobodne (tj. nie zmieniające się przy translacji) i zaczepione. Dwa wektory swobodne dodaje się w ten sposób, że punkt początkowy drugiego przesuwa się równolegle do końca pierwszego - ich suma jest wektorem zaczynającym się w początku pierwszego a kończącym w końcu drugiego, składowe sumy wektorów są algebraicznymi sumami odpowiednich składowych wektorów pierwotnych.
Odejmowanie określone jest jako dodawanie wektora przeciwnego.
Mnożenie przez liczbę jest mnożeniem wszystkich składowych oddzielnie. Mnożenie dwóch wektorów określone jest dwojako, jako iloczyn skalarny i iloczyn wektorowy.
Iloczyn skalarny.
Iloczyn wektorowy.
(rysunek jak wyżej)
Zjawiska fizyczne rozpatrujemy w kartezjańskim układzie współrzędnych, posiadającym trzy osie (x, y, z) do których są przyporządkowane wersory (i, j, k).
Prędkość, wektorowa wielkość fizyczna określająca zmianę położenia ciała w czasie. Chwilową prędkość ciała określa wzór: =dr/dt, gdzie: r - wektor położenia ciała. Średnią prędkość oblicza się dzieląc przebytą drogę przez czas. W fizyce klasycznej obowiązuje prawo składania prędkości będące konsekwencją przekształcenia Galileusza: jeśli dwa ciała p

(…)

…. Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona identyczną co do wartości lecz przeciwnie skierowaną siłą działa ciało II na I.
Prawo powszechnego ciążenia jest uogólnieniem praw rządzących obrotem planet wokół Słońca. Newton odkrył je analizując prawa Keplera. Siły grawitacyjne są na ogół bardzo słabe, wg teorii Newtona oddziaływania grawitacyjne rozchodzą się z nieskończoną prędkością: zmiana położenia jakiegoś…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz