Zagadnienia do egzaminu z fizyki - inżynieria materiałowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do egzaminu z fizyki - inżynieria materiałowa - strona 1 Zagadnienia do egzaminu z fizyki - inżynieria materiałowa - strona 2

Fragment notatki:


Zagadnienia do egzaminu z fizyki (II semestr) I rok, Inżynieria Materiałowa, WMN  Część A ( STW,   elektromagnetyzm) 1. Ładunki elektryczne, oddziaływanie pomiędzy ładunkami, prawo Coulomba. 2. Pole elektryczne i wielkości je charakteryzujące (natężenie, potencjał). 3. Praca przy przemieszczaniu ładunku i potencjał pola elektrycznego. 4. Związki między wielkościami wektorowymi i skalarnymi dla pola elektrycznego. 5. Dipol elektryczny (potencjał, dipol w polu elektrycznym). 6. Strumień pola elektrycznego i prawo Gaussa. 7. Przykłady zastosowań prawa Gaussa (np. prawo Coulomba z prawa Gaussa). 8. Kondensatory (płaski i cylindryczny). Łączenie szeregowe i równoległe kondensatorów. 9. Energia i gęstość energi  pola elektrycznego. 10. Prawo Gaussa dla kondensatora z dielektrykiem. 11. Trzy wektory elektryczne (natężenie  E , indukcja  D , polaryzacja  P ). 12. Natężenie prądu elektrycznego (gęstość prądu, prędkość unoszenia). 13. Opór prądu elektrycznego, oporność oraz przewodnictwo elektryczne. 14. Prawo Ohma oraz przykłady odstępstw od tego prawa. 15. Obwód prądu stałego - pomiar prądu oraz napięcia. 16. Prawa Kirchoffa i łączenie oporników. 17. Obwód RC : analiza zależności  i (t) oraz  u (t) oraz pojęcie stałej czasowej. 18. Pole magnetyczne (linie sił pola, wektor indukcji  B , strumień pola). 19. Cząstka naładowana w polu  E  i  B  (wzór Lorentza). 20. Przewodnik z prądem w polu magnetycznym. 21. Energia potencjalna ramki z prądem w polu magnetycznym przy obrocie. 22. Efekt Hal a (napięcie i opór Hal a). Częstość cyklotronowa. 23. Prawo Ampere'a (przykłady zastosowań, np. dwa przewodniki z prądem). 24. Prawo Biota-Savarta, przykłady zastosowań. 25. Dipol magnetyczny - model przewodnika kołowego z prądem. 26. Prawo indukcji Faradaya. Indukcyjność. 27. Obwód RL: analiza zależności  i (t) oraz  u (t) na elementach obwodu. 28. Obwód LC – generowanie drgań elektromagnetycznych. 29. Równanie Ampere’a-Maxwel a i prąd przesunięcia. 30. Równania Maxwella (dla próżni i dla ośrodka) – postać całkowa i różniczkowa. 32. Transformacje Lorentza. 33. Doświadczenie Michelsona-Morleya. 34. Relatywistyczne dodawanie prędkości. 35. Kontrakcja długości i dylatacja czasu. 36. Masa i energia relatywistyczna. Część B ( fale, optyka, elementy fizyki kwantowej i jądrowej) 1. Rodzaje fal (fala płaska, kulista) i równanie fali płaskiej. 2. Wielkości charakteryzujące falę (wektor falowy, częstość, prędkość, przesunięcie fazowe). 3. Zasada Huygensa. Odbicie i załamanie fal.

(…)

…, liniowa). Prawo Brewstera.
17. Ciało doskonale czarne (rozkład Plancka w funkcji długości fali i częstotliwości)
18. Prawo Stephana-Boltzmanna i prawo przesunięć Wiena.
19. Efekt fotoelektryczny. Wyznaczanie stosunku e/h.
20. Efekt Comptona i zjawisko kreacji par cząstek.
21. Model atomu wodoru Bohra (kwantowanie momentu pędu).
22. Poziomy energetyczne elektronu w modelu Bohra. Serie widmowe.
23. Fale materii de Broglie'a, dualizm korpuskularno-falowy.
24. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.
25. Pojęcie funkcji falowej i jej interpretacja.
26. Cząstki promieniowania alfa, beta, gamma, neutrony – podstawowe własności.
28. Źródła i detekcja promieniowania.
29. Prawo rozpadu, aktywność, szeregi promieniotwórcze.
30. Rozpad a rozszczepienie, reakcje łańcuchowe, reaktor.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz