Zagadnienia do zaliczenia wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia do zaliczenia wykładu - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia do zaliczenia wykładu z Elektromagnetyzmu
Prawo Coulomba. Definicja wektora natężenie pola elektrycznego . Metoda superpozycji. Twierdzenie Gaussa w próżni.
Potencjał - definicja, sens fizyczny, sposoby liczenia. Napięcie, sens fizyczny, związek napięcia z potencjałem. Potencjał a natężenie pola.
Dipol elektryczny, polaryzacja dielektryka, ładunki związane, definicja wektora polaryzacji, wektor indukcji elektrycznej, wartość i jednostka ε0, wartości εw dla różnych materiałów, uogólnione twierdzenie Gaussa.
Definicja, wpływ dielektryka, sposoby liczenia, pojemności podstawowych układów (kondensator płaski, cylindryczny cylindryczny i sferyczny), połączenia szeregowe i równoległe kondensatorów, energia w kondensatorze.
Definicje prądu elektrycznego, natężenia prądu i wektora gęstości prądu, typy prądów, równanie ciągłości prądu, różniczkowa postać prawa Ohma. I i II prawo Kirchhoffa.
Definicja rezystancji, połączenia rezystorów, energia tracona w rezystorze, zależność rezystywności od temperatury.
Prawa Grassmanna, Biota-Savarta i prawo przepływu Ampera, właściwości strumienia indukcji magnetycznej, współczynniki indukcyjności własnej i wzajemnej (definicja, jednostka, znak).
Moment magnetyczny, wektor namagnesowania, wektor natężenia pola magnetycznego. Pole magnetyczne w, dia-, paramagnetykach.
Ferromagnetyki (pętla histerezy, ferromagnetyki twarde i miękkie, zależność µw = f(H), straty na histerezę).
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Faradaya (opis matematyczny, sens fizyczny), reguła przekory Lenza, SEM indukcyjności własnej i wzajemnej. Sens fizyczny równań Maxwella, hipoteza Maxwella, prąd przesunięcia, wektor harmoniczny, wektor zespolony, równania Maxwella w postaci zespolonej.
Równania falowe, fala płaska, struktura jednorodnej fali płaskiej, parametry jednorodnej fali płaskiej w różnych ośrodkach.
Właściwości fali odbitej, właściwości fali wnikającej do ośrodka bezstratnego, właściwości fali wnikającej do ośrodka stratnego, amplitudowe współczynniki odbicia i załamania, energetyczne współczynniki odbicia i załamania.
Fale elektromagnetyczne w torach przesyłowych, linia dwuprzewodowa symetryczna, linia współosiowa, tory falowodowe.
Dipol elementarny. Charakterystyki promieniowania w polu dalekim i bliskim. Opór promieniowania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz