Ćwiczenia - Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu - strona 1 Ćwiczenia - Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu - strona 2 Ćwiczenia - Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia 12
WChemii, semestr 1, 2009/10
1. Wybrane zagadnienia z elektromagnetyzmu. Fale elektromagnetyczne
Uważnie przeczytaj wykłady 8 i 9. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania zadao.
1.Na nierozciągliwych i nieważkich niciach zawieszono dwie kuleczki, każda o masie
,
które naładowano jednakowymi ładunkami . Długośd nici wynosiła . a. Znajdź siły
i
działające na każdą kuleczkę. b. Znajdź odległośd , na jaką rozsuną się kuleczki.
2. Oblicz strumieo
natężenia jednorodnego pola elektrycznego przez powierzchnię Gaussa
w postaci walca o promieniu i długości .
3. Przewodząca pętla, przedstawiona na rysunku, składa się
z półokręgu o promieniu
m i trzech odcinków.
Półokrąg znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym
o indukcji skierowanym przed płaszczyznę rysunku. Wartośd indukcji
, gdzie wyrażone w
teslach, w sekundach. Do pętli dołączone jest źródło SEM
V i zaniedbywalnym oporze wewnętrznym. Opór
pętli wynosi 2,0 . a. Jaka jest wartośd i kierunek siły SEM
, indukowanej w pętli prze pole magnetyczne w chwili
s ? b. Ile wynosi natężenie prądu, płynącego w pętli
w chwili
s?
r
4. Natężenie pola elektrycznego pewnej płaskiej fali elektromagnetycznej dane jest wyrażeniem:
a. W którym kierunku rozchodzi się fala? Oblicz
długośd fali. b. Podaj odpowiednie wyrażenie opisujące wektor indukcji magnetycznej. c. Czy fala ta jest spolaryzowana? d. Oblicz natężenie fali.
5. Na rysunku wiązka laserowa o mocy 4,6W i średnicy 2,6mm oświetla od dołu podstawę ( o średnicy d

(…)

… 4,19J/(g ), ciepło parowania 2260J/g. (4p)
10. a. Co nazywamy przemianą termodynamiczną? (1p) b. Wyprowadź wzór na pracę wykonaną przez gaz doskonały. (2p) c. Korzystając z równania gazu doskonałego
( - ilość moli), znajdź wyrażenie na pracę w
przemianach: izobarycznej, izochorycznej, izotermicznej. (3p) d. Podaj różnicę między ciepłem a pracą w termodynamice. Napisz wyrażenie na ciepło pobrane (lub oddane) przez moli gazu doskonałego w przemianach: izobarycznej, izochorycznej, izotermicznej. (4p)
11. a. Co nazywamy energią wewnętrzną ciała? Co to znaczy, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu? (2p) b.
Podaj różnicę między ciepłem a pracą w termodynamice. Podaj wzór na pracę wykonaną przez gaz idealny. (2p) c.
Sformułuj pierwszą zasadę termodynamiki. Zastosuj pierwszą zasadę termodynamiki…
… wytworzonego przez ładunki statyczne i liniami pola indukowanego? (3p) Znajdź wartość indukowanej
siły elektromotorycznej i natężenie prądu płynącego w pętli z przewodnika o polu powierzchni S umieszczonej w
jednorodnym polu magnetycznym o indukcji
rosnącej w czasie:
. Opór obwodu z pętlą wynosi . (2p)
5. a. Napisz równania Maxwella dla przypadku, gdy nie nie występują materiały dielektryczne i magnetyczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz