Chemia

note /search

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3220

SEMESTR 1 Podstawy chemii Zakres materiału - kolokwium I Układ okresowy (rdzeniowy) Jakie liczby jednoznacznie opisują położenie pierwiastka w układzie okresowym? Bloki pierwiastków w wersji rdzeniowej układu okresowego Przestrzenna wersja układu okresowego. Wersje układu okresowego. Wymień p...

Repetytorium z chemii

 • Politechnika Łódzka
 • Chemia
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 6510

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Chemia ćwiczenia

 • Politechnika Śląska
 • Chemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3584

Zad. 20 Str. 99 Próbkę gleby zawierającą CaCO3 potraktowano 35,0cm³ roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mola/dm³. Nadmiar kwasu odmiareczkowano, zużywając 17,5 cm³ 0,1 molowego roztworu zasady sodowej. Oblicz procentową zawartość CO2 w CaCO3. CaC03 + 2HCl(aq)  CaCl2 + CO2 + H2O (1) ...

Alkohole i fenole porównanie właściwości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2534

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI ALKOHOLI I FENOLI Alkohole i fenole wykazują wiele podobieństw, np. są małolotne, rozpuszczalne w wodzie (dotyczy małych cząsteczek tych związków), tworzą między swoimi cząsteczkami wiązania wodorowe i są palne. Mimo tego te dwie klasy związków należy rozpatrywać oddzielnie...

Opracowanie do egzaminu - Zasady Termodynamiki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

1.Zasady Termodynamiki-definicje, wzory, wykresy. *0 zasada termodynamiki = istnienie temperatury empirycznej; ciało w równowadze termodynamicznej ma wszędzie tą samą temperaturę, oraz jeżeli 3 układy A, B i C mogą się wymieniać ciepłem, to są one w równowadze termodynamicznej. *1 zasada termodyn...

Podział związków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2905

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW WIELOFUNKCYJNYCH Związki wielofunkcyjne to takie, w których występuje więcej niż jedna grupa funkcyjna. Właściwości chemiczne tych związków zależą od wszystkich grup funkcyjnych w nich występujących. Poniżej przedstawion...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2709

REAKCJA CHEMICZNA:  PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH  SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O  INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE  WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)  I.1. Reakcja syntezy: A + B = AB   SO2 +O2 = SO3  I.2. Reakcja analizy AB =A+B   CaCO3 = CaO + CO2  I.3. Reakcje wymiany pojedynczej: A + BC ...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2184

Podstawowe definicje chemiczne 5 października 2011 16:04 (np. atomów, cząsteczek, jonów, elektronów i innych indywiduów chemicznych, a także fotonów, w tym ostatnim przypadku nosi nazwę ajnsztajn) Jeden mol jest to licznośd materii układu, zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów za...

Model kroplowy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1127

160 N 140 120 100 80 60 40 20 0 0 20 40 60 Z 100 80 Rys. 1. Ścieżka stabilności - klasyfikacja trwałych jąder atomowych w układzie osi Z-N. 8.8 E 8.6 8.8 E 8.6 A = 44 8.4 8.4 8.2 8.2 8.0 8.0 7.8 7.8 7.6 A = 4...

Origin of the Elements. Isotopes and Atomic Weights

 • Politechnika Warszawska
 • Chemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

1 2 H 3 He 5 4 Li 11 12 Na 19 Mg Rb 55 Fr Y 57 Ba Ra 23 Ti 40 39 88 87 22 Sc Sr 56 Cs Al 21 Ca 38 37 7 C 104 89 Ac 106 Db 59 58 Ce Th Nd Pa Pm 93 92 U Np Pt Mt 63 62 Sm Pu 65 Gd Am Cm Tl Pb 54 53 Te I 84 Bi Kr Xe 85 Po 86 ...