Repetytorium z chemii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 6272
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Repetytorium z chemii - strona 1 Repetytorium z chemii - strona 2 Repetytorium z chemii - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(…)

… roztworu wodorotlenku sodu, jeżeli 5 cm3 tego roztworu
zmieszamy z 495 cm3 wody?
8. Jakie jest stężenie molowe jonów hydroksylowych w 5,1 % roztworu amoniaku o gęstości
0,97 g/cm3. ( K = 1,77 . 10-5 )
9. Obliczyć stałą dysocjacji kwasu, którego 0,01-molowy roztwór wykazuje pH = 5,1.
10. Obliczyć współczynnik aktywności jonów cynku w 1 dm3 0,005-molowego roztworu
siarczanu(VI) cynku, a następnie po dodaniu…
… liczbę cm3 substancji
rozpuszczonej w 100 cm3 roztworu
c) wyrażone z procentach masowo-objętościowych (% m/v), określa liczbę gramów
substancji rozpuszczonej w 100 cm3 roztworu.
2. Stężenie molowe określa liczbę moli substancji zawartych w 1 dm3 roztworu.
n ms
cm    mol 
V M V  dm 3 
 
gdzie n – liczba moli substancji rozpuszczonej
V – objętość roztworu
ms – masa substancji rozpuszczonej
M – masa molowa substancji rozpuszczonej
Stężenie molowe substancji AB może być zapisywane w sposób: c(AB) = cAB = [AB]
3. Stężenie podane jako ułamek molowy wyraża stosunek liczby moli danego składnika do sumy
liczby moli wszystkich składników roztworu. Suma ułamków molowych wszystkich
składników roztworu równa się jedności.
ni ni
xi  
n n1  n 2  ...  n m
4. Stężenie normalne określa liczbę…
… tlenek żelaza(II)
Fe2O3 tlenek żelaza(III)
2. Nazewnictwo wodorotlenków
Nazwy wodorotlenków tworzy się podając nazwę „wodorotlenek” oraz nazwę pierwiastka w
dopełniaczu liczby pojedynczej. Gdy istnieją dwa lub więcej wodorotlenki tego samego metalu, po
nazwie pierwiastka podaje się jego stopień utlenienia cyfrą rzymską w nawiasie.
np. NaOH wodorotlenek sodu
Fe(OH)2 wodorotlenek żelaza(II)
Fe(OH)3…
… cm3 roztworu kwasu solnego 0,25-
molowego. Jakie było stężenie molowe stężonego roztworu użytej zasady?
2. Do 200 cm3 16,0 % roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,150 g/cm3 dodano 300 cm3
roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,20 mol/dm3. Obliczyć stężenie molowe
otrzymanego roztworu.
3. Do 200 cm3 20,0 % roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,240 g/cm3 dodano 300 cm3
roztworu kwasu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz