Stężenie procentowe - chemia analityczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stężenie procentowe - chemia analityczna - strona 1 Stężenie procentowe - chemia analityczna - strona 2 Stężenie procentowe - chemia analityczna - strona 3

Fragment notatki:


  Literatura:  A. Śliwa  Obliczenia chemiczne.           Stężenie procentowe (cp)  roztworu jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej zawarta w 100 g tego roztworu.    Zgodnie z tą definicją, aby obliczyć, jakie jest stężenie procentowe roztworu musimy znać:      1. Masa substancji rozpuszczonej wyrażoną w gramach:   ms        2. Masa roztworu wyrażoną w gramach:   mr             Masa roztworu jest, oczywiście, równa sumie mas rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej:  mr = mr + mS   Na podstawie tych danych możemy obliczyć stężenie procentowe z następującej zależności:   mr   -   ms  100   -   cp      Zadanie 1  Obliczyć stężenie procentowe roztworu uzyskanego przez rozpuszczenie 15 g cukru w 135 g wody.  Dane  1. Ilość czystej substancji :     ms = 15 g  2. Masa końcowa roztworu :     mr = 135g + 15g = 150 g  3. Stężenie procentowe              150 g   -   15 g            100 g   -   cp            Odp. Stężenie procentowe roztworu uzyskanego przez rozpuszczenie 15 g cukru w 135 g wody wynosi  10% .  % 10 150 15 100 = ⋅ = p c   Zadanie 2   Do 50 g 50 % roztworu wodorotlenku sodowego dodano 2 g stałego NaOH. Obliczyć stężenie końcowe zasady.   Dane  m1 = 50g  c1 = 50 %  m2 = 2 g  1. Ilość czystej substancji : ms = ms1 + ms2  Ilość czystej substancji ms1, która zawarta jest w 50 gramach 50% roztworu możemy obliczyć z zależności:        100 g   -   50 g          50 g   -   ms1        ms1 = 25 g   Ilość czystej substancji wprowadzona ze stałym wodorotlenkiem sodu:                                            ms2  = m2 =  2  g  Stąd:                                        m s = 25 + 2 = 27 g  2. Masa końcowa roztworu : mr = m1 + ms = 50 + 2 = 52 g  3. Stężenie procentowe          52 g   -   27 g         100 g   -   cr        cr  = 51.9 %   Odp. Stężenie procentowe roztworu wynosi  51.9% .         Stężenie molowe (cm)  roztworu wyraża liczbę moli substancji rozpuszczonej zawartą w 1000 cm 3 roztworu (1 dm3).    Zgodnie z tą definicją, aby obliczyć, jakie jest stężenie molowe roztworu musimy znać:        1. Liczbę moli substancji rozpuszczonej:   n s          Jeżeli mamy podaną masę substancji rozpuszczonej  m s   i znamy jej masę molową  Ms            to liczbę moli możemy obliczyć z następującej zależności       2. Objętość roztworu:   Vr             Jeżeli mamy podaną masę roztworu (

(…)

… dm3 - 0.2 mola
1.0 dm3 - cm
cm = 0.4 mol/dm3
Odp. Stężenie molowe roztworu wynosi 0.4 mol/dm3.
Zadanie 2
Jakie jest stężenie molowe 15% kwasu solnego o gęstości d = 1,07 g/cm3 ?
Dane
cr = 15 %
dr = 1.07 g/cm3
MHCl = 36,5 g .mol -1.
Z definicji stężenia procentowego wiemy, że 100 gramach roztworu znajduje się 15 g czystego kwasu, to:
1. Ilość moli czystej substancji (15 g):
2. Objętość roztworu (100g…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz