Chemia ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3416
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia ćwiczenia - strona 1 Chemia ćwiczenia - strona 2 Chemia ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:


Zad. 20 Str. 99

Próbkę gleby zawierającą CaCO3 potraktowano 35,0cm³ roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,5 mola/dm³. Nadmiar kwasu odmiareczkowano, zużywając 17,5 cm³ 0,1 molowego roztworu zasady sodowej. Oblicz procentową zawartość CO2 w CaCO3.


CaC03 + 2HCl(aq)  CaCl2 + CO2 + H2O (1)

VHCl = 35 ml = 0.035 dm3
CHCl = 0,5 mol/dm³.
nHCl 1 = 0,035 dm3 * 0,5 mol/dm³ = 0,0175 mol HCl

Po dodaniu 0,0175 mol HCl gleba odczyn był wciąż kwaśny, więc zneutralizowano nadmiar HCl przy pomocy NaOH

HCl + NaOH  NaCl + H2O (2)

VNaOH = 17,5 ml = 0,0175 dm3
CNaOH = 0,1 mol/dm³.
nNaOH = 0,0175 dm3 * 0,1 mol/dm³ = 0,00175 mol NaOH...
Ile gramów wody i bezwodnego octanu sodowego należy zmieszać ze sobą by otrzymać 300g 10% roztworu? dane: c%=10% , mroztw.=300g
c℅= ms / m roztw x 100% → ms= mroztw. / 100% x c%
Podstawiając dane do wzoru otrzymamy ms=30g
mroztw.=ms+mrozp.
mrozp.=mroztw.-ms=300g-30g=270g
Odp. Należy rozpuścić 30g bezw. octanu sodu w 270g wody....
Oznaczając zawartość chlorku w wodzie metoda MOHRA zużyto na zmiareczkowanie 100cm³ próbki 11,2 cm³ azotanu (V) srebra o stężeniu 0,02 mola na dm³. Obliczyć zawartość chlorku w próbce w gramach.


Ag+(aq) + Cl- (aq)  AgCl(s) (1)

1) Ile moli AgNO3 jest w 11,2 cm³ azotanu (V) srebra o stężeniu 0,02 mola na dm³?

1 dm3  0.02 mol
0.0113 dm3  x mol x = 0.0113[dm3] *0.02[mol/dm3] = 2.26*10-4 mol

Z równania (1) wynika, że na każdy mol jonów chlorkowych potrzebny jest 1 mol jonów srebra. Tak więc w próbce było tyle samo moli chlorków co srebra zużytego do miareczkowania, tj, 2.26*10-4 mol. ...


Zadanie z ćwiczeń
Oznaczając zawartość chlorku w wodzie metoda MOHRA zużyto na zmiareczkowanie 100cm³ próbki 11,2 cm³ azotanu (V) srebra o stężeniu 0,02 mola na dm³. Obliczyć zawartość chlorku w próbce w gramach.
Ag+(aq) + Cl- (aq) AgCl(s)(1)
Ile moli AgNO3 jest w 11,2 cm³ azotanu (V) srebra o stężeniu 0,02 mola na dm³?
1 dm3 0.02 mol 0.0113 dm3 x mol x = 0.0113[dm3] *0.02[mol/dm3] = 2.26*10-4 mol
Z równania (1) wynika, że na każdy mol jonów chlorkowych potrzebny jest 1 mol jonów srebra. Tak więc w próbce było tyle samo moli chlorków co srebra zużytego do miareczkowania, tj, 2.26*10-4 mol. 2.26*10-4 moli jonów chlokrowych ile to gram?
Masa molowa chloru MCl = 35.45 g*mol-1
1 mol 35.45 g
2.26*10-4 mol x x = 2.26*10-4[mol] *35.45[g/mol] = 8.0117* 10-3 [g] = 0,008 [g]
Odp. 0,0079g
Zad 57 Str 71
Z 500g 32% roztworu wodorotlenku potasu odparowano 50g wody. Obliczyć stężenie procentowe oraz ułamek molowy KOH w otrzymanym roztworze.
Jaki jest skład 500g 32% roztworu??
mroztwór = mKOH + mH2O(1)
mKOH = 0.32 * 500 [g] = 160 [g]
Przekształcając równanie (1)
mH2O = mroztwór - mKOH
mH2O = 500[g] - 160[g] = 340 [g]
Z roztworu odparowano 50 g wody. Ile wody zostało?
mH2O = 340[g] - 50[g] = 290 [g]
Jaki jest skład roztworu po odparowaniu?
mH2O = 290 [g]
mKOH = 160 [g] ( Odparowała woda, masa wodorotlenu się nie zmienia)
mroztwór = mKOH + mH2O = 160 + 290 = 450[g]
Jaki % stanowi teraz masa KOH?
C = mKOH / mroztwór = (160 / 450) *100% = 35.55% Ułamek molowy: mKOH i mH2O przeliczyć na mole.
MKOH = 56.098 [g*mol-1]
MH2O = 18.006 [g*mol-1]
nKOH= mKOH / MKOH= 160[g] / 56.098[g/mol] = 2.85 mol
nH2O = mH2O / MH2O = 290[g] / 18.006[g/mol] = 16.10 mol
Ułamek molowy liczymy z sumy moli wszystkich składników
Suma moli: n = nKOH+ nH2O =2.85 + 16.10 = 18.95
Ułamek molowy KOH
xKOH = 2.85/18.95 = 0.15
Ułamek molowy H20
xH2O = 1- xKOH = 1- 0.15 = 0.85
Odp. Roztwór 35,55%, ułamek

(…)

… H2SO4.
Po rozpuszczeniu 12,5000g wodorotlenku sodowego w wodzie otrzymano 200cm3 roztworu. Jakie jest jego stężenie molowe?
dane: ms=12,5000g V=200cm3 =0,200dm3 M=40g/mol Korzystamy ze wzoru na stężenie molowe CM=n/v. W pierwszej kolejności obliczamy ilość moli wodorotlenku sodowego: n=ms/M = 12,5000g/40g/mol =0,3125. CM= 0,3125 / 0,200 = 1,5625 mol/dm3 Odp. Otrzymano roztwór o stężeniu 1,5625 mol/dm3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz